Ngày đăng :28/03/2017 5564 lượt xem

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số: 34/TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2017

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là trường Đại học công lập Trung ương, trụ sở đóng tại thành phố Nam Định, có lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển, đào tạo trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, ngoại ngữ và sư phạm kỹ thuật, địa bàn tuyển sinh trên cả nước. Năm 2017, Nhà trường tuyển sinh đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học như sau:

I. ĐẠI HỌC

1. Chỉ tiêu tuyn sinh: 100 chỉ tiêu

2. Đối tượng tuyển sinh

- Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề (sau đây gọi tắt là trung học).

- Người đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp THPT hoặc trung học cơ sở đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

3. Ngành đào tạo

TT

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

1

Khoa học máy tính

52480101

2

Công nghệ thông tin

52480201

3

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện; Hệ thống điện)

52510301

4

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

52510303

5

Công nghệ chế tạo máy

52510202

6

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn)

52510201

7

Công nghệ kỹ thuật ôtô

52510205

8

Kế toán

52340301

9

Quản trị kinh doanh

52340101

 

4. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

5. Đăng ký dự thi (ĐKDT)

5.1. Hồ sơ ĐKDT

- 01 túi hồ sơ và 02 phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường);

- 02 ảnh chân dung cỡ 4x6; 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ báo tin của thí sinh;

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp trung học hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời (đối với những người dự thi ngay trong năm tốt nghiệp) hoặc bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp cao đẳng (CĐ), cao đẳng nghề (CĐN) hoặc đại học (nếu có) và bảng điểm kèm theo.

5.2. Thời gian nhận hồ sơ, thời gian thi

TT

Nội dung

Đợt 1

Đợt 2

1

Thời gian nhận hồ sơ

Từ 15/02/2017 ÷ 07/4/2017

Từ 02/5/2017 ÷ 10/11/2017

2

Thời gian thi (dự kiến)

Tháng 04/2017

Tháng 11/2017

 

6. Môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học.

II. ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG: 200 chỉ tiêu

1. Chỉ tiêu tuyn sinh: 200 chỉ tiêu

2. Đối tượng tuyển sinh

            - Thí sinh có bằng tốt nghiệp CĐ, CĐN tại các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

            - Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp CĐN nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT thì phải được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.

3.Ngành đào tạo, các môn thi tuyển

TT

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Các môn thi tuyển

Cơ bản

Cơ sở ngành

Chuyên ngành

1

Công nghệ thông tin

52480201

Toán

cao cấp

 

Cấu trúc dữ liệu & giải thuật

Cơ sở dữ liệu quan hệ

2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ  kỹ thuật điện; Hệ thống điện)

52510301

Mạch điện

Điện tử công suất

3

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

52510303

Trang bị điện

4

Công nghệ chế tạo máy

52510202

 

Vẽ kỹ thuật

Máy cắt kim loại

5

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành công nghệ hàn)

52510201

Công nghệ hàn

6

Công nghệ kỹ thuật ô tô

52510205

Lý thuyết và kết cấu ô tô

7

Kế toán

52340301

Kinh tế

vi mô

Kế toán

 

4. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

5. Đăng ký dự thi

5.1. Hồ sơ ĐKDT

- 01 túi hồ sơ và 02 phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường);

- 02 ảnh chân dung cỡ 4x6; 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ báo tin của thí sinh;

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Bản sao hợp lệ bảng điểm, bằng tốt nghiệp (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời) trình độ CĐ hoặc CĐN;

     * Thí sinh tốt nghiệp CĐN cần bổ sung bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy xác nhận tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT.

5.2. Thời gian nhận hồ sơ, thời gian thi

TT

Nội dung

Đợt 1

Đợt 2

1

Thời gian nhận hồ sơ

Từ 15/02/2017 ÷ 07/4/2017

Từ 02/5/2017 ÷ 10/11/2017

2

Thời gian thi (dự kiến)

Tháng 04/2017

Tháng 11/2017

 

Chú ý: Nếu thí sinh có nguyện vọng ôn thi thì đăng ký với Phòng Đào tạo trước thời gian thi 01 tháng.

* Địa chỉ tiếp nhận ĐKDT và giải đáp các thông tin tuyển sinh:

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: 0228.3555228, 3630858; Fax: 0228.3637994.

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website:http://www.nute.edu.vn

 

 

.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

TS. Trần Văn Khiêm

 

 

Tải chi tiết thông báo tại đây.