Quyết định về việc công nhận kết quả kiểm tra, đánh giá và cấp chứng nhận kỹ năng thực hành nghề cho học viên ngắn hạn

Phản hồi về bài viết “Quyết định về việc công nhận kết quả kiểm tra, đánh giá và cấp chứng nhận kỹ năng thực hành nghề cho học viên ngắn hạn”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: