Tệp đính kèm

SPKT-Báo giờ giảng dạy học kỳ II năm học 21-22

Dự kiến phân giờ kỳ II năm học 21-22

Thông báo 325

Báo giờ kèm theo Thông báo 325

Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc phân công giảng dạy học kỳ II năm học 2021-2022”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: