Thông báo về việc tổ chức luyện tập và đánh giá kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên đại học, cao đẳng đợt 2 năm 2019