Thông báo về việc tổ chức luyện tập và đánh giá kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên đại học, cao đẳng đợt 2 năm 2019

Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc tổ chức luyện tập và đánh giá kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên đại học, cao đẳng đợt 2 năm 2019”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: