Phản hồi về bài viết “Kế hoạch tổ chức thi lại và xét tốt nghiệp đối với SV lớp ĐL HTĐ K12 hình thức VLVH và SV các lớp CĐN hệ chính quy”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: