Quyết định về việc công nhân danh hiệu thi đua toàn khóa học cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2020