III. Danh sách BCH Công đoàn Trường, nhiệm kỳ 2017-2022 và các ban

3.1. Danh sách BCH Công đoàn Trường

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Xuân Thảnh

Chủ tịch

2

Lê Quỳnh Lan

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Thị Thanh Bình

Ủy viên BTV

4

Nguyễn Thúy Hằng

Ủy viên

5

Vũ Thị Thu Huyền

Ủy viên

6

Trần Văn Hiệp

Ủy viên

7

Nguyễn Hồng Thanh

Ủy viên

8

Nguyễn Trường Giang

Ủy viên

9

Nguyễn Thị Thu Thủy

Ủy viên

 

3.2. Ủy ban Kiểm tra công đoàn

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Quỳnh Lan

Chủ nhiệm UBKT

2

Đặng Xuân Toàn

Ủy viên

3

Nguyễn Thị Phương Dung

Ủy viên

 

3.3. Ban Thanh tra nhân dân

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Tiến Đức

Trưởng ban

2

Phạm Văn Phi

Ủy viên

3

Nguyễn Thị Thanh Bình

Ủy viên

4

Nguyễn Thị Hiên

Ủy viên

3.4.       Ban Nữ công

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thúy Hằng

Trưởng ban

2

Lê Quỳnh Lan

Ủy viên

3

Nguyễn Thị Thanh Bình

Ủy viên

4

Vũ Thị Thu Huyền

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Thu Thủy

Ủy viên

6

Lê Mai Hương

Ủy viên

 3.5.      Danh sách chủ tịch, ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận

TT

Họ và tên

Công đoàn bộ phận

Chức vụ

1

Trần Văn Hiệp

Phòng Kế toán - Tài chính

Chủ tịch

2

Đoàn Văn Hiện

Phòng Quản trị - Thiết bị

Chủ tịch

3

Phạm Thị Liên

Phòng Đào tạo

Chủ tịch

4

Lê Mai Hương

Phòng Tổ chức - Hành chính

Chủ tịch

5

Đặng Xuân Toàn

Uỷ viên

6

Bùi Phương Loan

Uỷ viên

7

Ngô Nhật Thành

Phòng Công tác Sinh viên

Chủ tịch

8

Trần Thị Hồng Nhung

Phòng KH&HTQT

Chủ tịch

9

Phạm Đức Cường

Phòng Thanh tra & ĐBCL

Chủ tịch

10

Trần Thị Ngọc Loan

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Chủ tịch

11

Đặng Thị Thu Phương

Khoa Lý luận chính trị

Chủ tịch

12

Lưu Văn Vương

Khoa Giáo dục đại cương

Chủ tịch

13

Trịnh Thế Anh

Uỷ viên

14

Nguyễn Thị Thu

Uỷ viên

15

Trần Thị Khánh Linh

Khoa Kinh tế

Chủ tịch

16

Trần Thị Duyên

Khoa Công nghệ thông tin

Chủ tịch

17

Nguyễn Văn Trung

Uỷ viên

18

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Uỷ viên

19

Nguyễn Hồng Thanh

Khoa Cơ khí

Chủ tịch

20

Nguyễn Thị Hiên

Uỷ viên

21

Nguyễn Thanh Bình

Uỷ viên

22

Phạm Văn Phi

Khoa Điện  - Điện tử

Chủ tịch

23

Đào Thị Hằng

Uỷ viên

24

Phan Thị Thu Hường

Uỷ viên

25

Trần Công Chính

Trung tâm Thực hành

Chủ tịch

26

Nguyễn Thị Huyền

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Chủ tịch

Phản hồi về bài viết “Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017-2022 và các ban”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: