Thông báo về việc tổ chức luyện tập và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia Tháng 12 năm 2019

Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc tổ chức luyện tập và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia Tháng 12 năm 2019”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: