BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019

Số: 166/TB-HĐTSĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Nam Định, ngày 26 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Hội đồng Tuyển sinh đại học

về việc xác định điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức

xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT năm 2019 - đợt 1 (lần 1)

 

Ngày 25/7/2019, Hội đồng Tuyển sinh đại học năm 2019 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã họp xác định điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT năm 2019 - đợt 1 (lần 1), kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

1. Điều kiện trúng tuyển: Tổng các điểm trung bình cả năm (lớp 12) của các môn trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký dùng để xét tuyển đạt từ 18,00 điểm trở lên.

2. Danh sách trúng tuyển (có danh sách kèm theo).

3. Xác nhận nhập học

- Nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 (đối với thí sinh tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019) trước 17h00 ngày 02/8/2019.

- Phương thức nộp: Trực tiếp tại Phòng Đào tạo Nhà trường hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

4. Thời gian nhập học: Từ 08h00 đến 17h00 ngày 02/8/2019.

5. Hồ sơ nhập học

Thí sinh trúng tuyển đến nhập học phải nộp đầy đủ:

- Giấy báo nhập học (bản sao). Trường hợp thí sinh chưa nhận được giấy báo nhập học thì làm thủ tục nhập học theo lịch, kết quả trúng tuyển công bố tại website Nhà trường.

- Học bạ THPT hoặc tương đương (bản chính và bản sao).

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019), Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản chính và bản sao).

- Giấy khai sinh (bản sao).

- Lý lịch sinh viên 02 bản (theo mẫu đính kèm) có dán ảnh 4x6, đóng dấu giáp lai ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương.

- Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản chính và bản sao).

- Bản sao các giấy tờ minh chứng chế độ ưu tiên (nếu có).

- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban Chỉ huy quân sự (BCHQS) cấp huyện cấp và Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do BCHQS cấp xã nơi cư trú cấp (đối với nam có độ tuổi từ 18 đến 25).

- 02 ảnh 3x4.

- Các khoản tiền nộp khi nhập học (theo Giấy báo nhập học).

Ghi chú:

- Các giấy tờ nhập học được đựng trong một túi hồ sơ (các bản sao phải có chứng thực, bản chính chỉ dùng để đối chiếu), trên túi hồ sơ ghi các thông tin: Họ và tên, ngày sinh, danh mục giấy tờ nhập học.

- Thí sinh chuẩn bị hồ sơ chuyển sinh hoạt đoàn (sổ Đoàn viên) để nộp về văn phòng Đoàn trường sau khi nhập học.

II. THÔNG TIN XÉT TUYỂN ĐỢT TIẾP THEO

1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ 26/7/2019 ÷ 05/8/2019.

2. Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Tổng các điểm trung bình cả năm (lớp 12) của các môn trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký dùng để xét tuyển đạt từ 18,00 điểm trở lên.

* Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: (0228)3630858; Fax: (0228)3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http//www.nute.edu.vn

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

(Đã ký)

 

 

TS. Đặng Quyết Thắng

 

Phản hồi về bài viết “Thông báo Kết luận của Hội đồng Tuyển sinh đại học về việc xác định điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT năm 2019 - đợt 1 (lần 1)”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Trần Đình Duy - Tiagama270101@gmail.com - 03/09/2019