BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số: 280/TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 30 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

(BỔ SUNG ĐỢT 1)

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (mã: SKN) là trường Đại học công lập Trung ương, trụ sở tại thành phố Nam Định, có lịch sử 56 năm xây dựng và phát triển, đào tạo trình độ thạc sĩ, đại học các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế và nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, địa bàn tuyển sinh trên cả nước. Năm 2022, Nhà trường tuyển sinh đại học hệ chính quy (xét tuyển bổ sung) như sau:

1. Chỉ tiêu: 255 chỉ tiêu.

2. Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT bổ sung đợt 1: Từ 01/10 ÷ 15/10/2022.

3. Ngành đào tạo và tổ hợp xét tuyển   

TT

Tên ngành/chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Đào tạo cử nhân

Đào tạo kỹ sư

1

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201

15

x

x

2

Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu (chuyên ngành)

7510201

15

x

x

3

Công nghệ chế tạo máy

7510202

30

x

x

4

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

15

x

x

5

Công nghệ kỹ thuật ôtô

7510205

70

x

x

6

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

50

x

x

7

Công nghệ điện lạnh và điều hòa không khí (chuyên ngành)

7510301

35

x

x

8

Công nghệ kỹ thuật điện (chuyên ngành)

7510301

30

x

x

9

Hệ thống điện (chuyên ngành)

7510301

35

x

x

10

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7510303

60

x

x

11

Khoa học máy tính

7480101

20

x

x

12

Công nghệ thông tin

7480201

45

x

x

13

Kế toán

7340301

35

x

 

14

Quản trị kinh doanh

7340101

10

x

 

15

Logistics (chuyên ngành)

7340101

15

x

 

4. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương.

5. Thời gian đào tạo:

            - 4,0 năm đối với đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân

            - 4,5 năm đối với đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp kỹ sư

6. Phương thức tuyển sinh

Tất cả các ngành đào tạo áp dụng 3 phương thức xét tuyển sau:

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT). Tổng điểm các bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển (A00, A01; B00; D01-:-D06) và điểm ưu tiên đạt: từ 15,00 điểm trở lên.

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT. Tổng các điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn học trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký dùng để xét (A00, A01; B00; D01-:-D06) tuyển đạt từ 15,00 điểm trở lên.

- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) học sinh THPT của Đại học quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Điểm xét tuyển (ĐXT gồm điểm thi và điểm ưu tiên quy đổi) đạt từ 75,00 điểm trở lên

7. Phương thức đăng ký xét tuyển (ĐKXT):

Thí sinh lựa chọn một trong các phương thức sau:

- Thí sinh khai đầy đủ thông tin vào phiếu ĐKXT (thí sinh tải mẫu trên Website Nhà trường: http://www.nute.edu.vn), nộp phiếu ĐKXT cho cán bộ Tuyển sinh của Nhà trường hoặc theo địa chỉ tiếp nhận: Ban Tuyển sinh - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định - đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Website Nhà trường, địa chỉ: http://xettuyen.nute.edu.vn/

8. Những vấn đề cần giải đáp, thí sinh liên hệ Ban Tuyển sinh Nhà trường:

Điện thoại: (0228)3630858 - 0912559176 – 0912208326.

Email: bants.skn@moet.edu.vn  - Website: http://www.nute.edu.vn

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Ts. Đặng Quyết Thắng

 Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển:

1. Phiếu ĐKXT Đại học (Học bạ)

2. Phiếu ĐKXT Đại học (Thi tốt nghiệp)

3. Phiếu ĐKXT ĐGNL