Vừa qua, Trung tâm Thực hành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề đợt 2 năm 2017 cho 206 sinh viên. Các nghề đánh giá kỹ năng bao gồm: Cắt gọt kim loại; Công nghệ ô tô; Hàn; Điện công nghiệp; Lập trình máy tính; Điện tử công nghiệp; Kỹ thuật lắp đặt điều khiển trong công nghiệp.

Qua kỳ đánh giá, kết quả 96,5% tổng số sinh viên đạt yêu cầu, trong đó có 12,9% đạt loại xuất sắc; 17,3% đạt loại giỏi; 22,3% đạt loại khá… Kỳ đánh giá là thước đo kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành nghề của sinh viên đồng thời là điều kiện bắt buộc khi sinh viên tốt nghiệp.  Các sinh viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường. Đây cũng là hành trang rất cần thiết giúp sinh viên tự tin bước vào môi trường làm việc sau này.

Một số hình ảnh về Kỳ đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên:

Thi kỹ năng nghề cho sinh viên

Nghề Điện tử công nghiệp

Thi kỹ năng nghề cho sinh viên

Nghề Cắt gọt kim loại

Thi kỹ năng nghề cho sinh viên

Lập trình máy tính

Thi kỹ năng nghề cho sinh viên

Nghề Công nghệ Ô tô

Thi kỹ năng nghề cho sinh viên

Nghề Điện Công nghiệp

Hoàng Dung

Phản hồi về bài viết “Tổ chức đánh giá kỹ năng thực hành nghề (đợt 2 - năm 2017) nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804