buy generic prozac

buy prozac go

Xây dựng chuẩn đầu ra (CĐR) và chương trình đào tạo (CTĐT) theo CDIO nhằm tạo đào tạo sinh viên phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và thái độ với nghề nghiệp. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từ 20/8 đến 23/8,  tại phòng Họp - Nhà A3, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng chuẩn đầu ra và phát triển chương trình đào tạo theo CDIO” cho cán bộ, giảng viên của Nhà trường.

Tới dự khai mạc lớp tập huấn có PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng và TS. Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Quản trị Chiến lược Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh; TS.Trần Văn Khiêm - Hiệu trưởng cùng 26 cán bộ, giảng viên tham gia lớp tập huấn của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

Đại diện Lãnh đạo hai Trường tham dự khai mạc lớp tập huẩn

PGS.TS Đỗ Văn Dũng – Hiệu trưởng Trường Đại học SPKT Tp. Hồ Chí Minh 
phát biểu khai mạc lớp tập huấn

TS. Trần Văn Khiêm - Hiệu trưởng Trường Đại học SPKT Nam Định phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp tập huấn

Cán bộ, giảng viên của Nhà trường tham gia lớp tập huấn

Các nhóm học viên thảo luận, phân tích, đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu

của CĐR, CTĐT hiện tại và tiếp cận CDIO trong xây dựng CĐR và CTĐT

Giảng viên trao đỏi, giải thích các vấn đề học viên nêu ra

trong quá trình nghiên cứu, thực hiện xây dựng CĐR, CTĐT ở trường ĐHSPKT Nam Định

BGH, giảng viên và các học viên
chụp ảnh lưu niệm Bế mạc lớp tập huấn

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, TS.Nguyễn Tiến Dũng đã chuyển tải được những nội dung cơ bản nhất về xây dựng CĐR và CTĐT theo CDIO. Các học viên đã học hỏi được kinh nghiệm và thống nhất được các nội dung chính thiết kế CĐR và CTĐT phù hợp theo Đề cương và Bộ 12 tiêu chuẩn CDIO, góp phần xây dựng CĐR, CTĐT đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Phản hồi về bài viết “Tập huấn "Xây dựng chuẩn đầu ra và phát triển chương trình đào tạo theo CDIO"”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
trung1 - trung@yahoo.com - 05/09/2015
Nguyen Van Vu - vunvse@gmail.com - 05/09/2015
trung 2 - trung@yahoo.com - 05/09/2015
Pham Hùng Phú - phu@gmail.com - 05/09/2015