Sau hai kỳ tổ chức thi đánh giá năng lực (205.SKN và 208.SKN) thành công, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tiếp tục phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi đánh giá năng lực học sinh THPT đợt 209.SKN vào ngày 18 và 19/6/2022. Ở đợt thi này, Nhà trường vẫn bố trí khu vực tổ chức thi tại khu nhà A4, A5 và A6 gồm: 12 phòng thi (từ phòng thi số 51 đến phòng thi số 62), 01 phòng Hội đồng, 01 phòng giám sát, 01 phòng máy chủ, 01 phòng y tế, 01 phòng nghỉ cho thí sinh có vấn đề về sức khoẻ.

Ảnh 1. Toàn cảnh khu vực tổ chức thi

Các phòng thi được bố trí ở các nhà A4 và A5, mỗi phòng thi có từ 32 đến 36 máy tính trong đó có 02 máy dự phòng; tất cả các máy thi được nối mạng nội bộ với máy chủ.

Hình 1. Sơ đồ phòng thi nhà A4

Hình 2. Sơ đồ phòng thi nhà A5

Ảnh 2. Phòng thi tại nhà A5

Thí sinh đến dự thi tại điểm thi Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định được cán bộ Nhà trường và sinh viên tình nguyện đón tiếp, kiểm tra y tế, và hướng dẫn đến khu vực làm thủ tục dự thi (theo sơ đồ hình 3).

Hình 3. Sơ đồ mặt bằng khu vực thi

Tại khu vực thi, Nhà trường bố trí sơ đồ phòng thi để thí sinh tìm phòng thi (hình 1 và hình 2); đồng thời có đội ngũ sinh viên tình nguyện chỉ dẫn đến phòng thi giúp thí sinh tìm phòng thi dễ dàng, nhanh chóng. Nhà trường bố trí 01 phòng nghỉ tại nhà A5 cho thí sinh có vấn đề về sức khoẻ, thí sinh được cán bộ y tế kiểm tra, chăm sóc sức khoẻ nếu cần thiết.

Kết quả đánh giá năng lực của học sinh trung học phổ thông trong các đợt thi năm 2022 do Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức được Đại học Quốc Gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định và nhiều trường đại học trong cả nước sử dụng để xét tuyển đại học chính quy năm 2022.

Phản hồi về bài viết “ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 (ĐỢT 209.SKN) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: