Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên đạt học đợt 2 năm 2023( Bổ sung lần 2)