Phản hồi về bài viết “Quyết định Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp năm 2022 - đợt 2 cho sinh viên các lớp đại học, cao đẳng”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: