Phản hồi về bài viết “Thông báo kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học về việc xét tuyển sớm đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập THPT năm 2022”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: