BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số: 203/TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc


                 Nam Định, ngày 7 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (mã: SKN) là trường Đại học công lập Trung ương, trụ sở tại thành phố Nam Định, có lịch sử 56 năm xây dựng và phát triển, đào tạo trình độ thạc sĩ, đại học các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật, kinh tế và nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, địa bàn tuyển sinh trên cả nước. Trường đào tạo và cấp bằng kỹ sư, cử nhân, sinh viên có nhu cầu trở thành giảng viên, giáo viên tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp được học và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Sinh viên sau khi tốt nghiệp làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước hoặc làm việc ở nước ngoài (Nhật Bản, Hàn Quốc...). Năm 2022, Nhà trường tuyển sinh đại học hệ chính quy như sau:

1. Chỉ tiêu: 800 chỉ tiêu.

2. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương.

3. Thời gian đào tạo:

            - 04 năm đối với đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân

            - 4,5 năm đối với đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp kỹ sư

4. Ngành đào tạo và tổ hợp xét tuyển   

TT

Tên ngành/chuyên ngành

 đào tạo

Mã ngành

Đào tạo cử nhân

Đào tạo kỹ sư

Tổ hợp xét tuyển

1

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201

x

x

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Hóa học, Sinh học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

 

(Ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển có thể là: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Hàn)

 

2

Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu (chuyên ngành)

7510201

x

x

3

Công nghệ chế tạo máy

7510202

x

x

4

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

x

x

5

Công nghệ kỹ thuật ôtô

7510205

x

x

6

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

x

x

7

Công nghệ kỹ thuật điện (chuyên ngành)

7510301

x

x

8

Hệ thống điện (chuyên ngành)

7510301

x

x

9

Công nghệ điện lạnh và điều hoà không khí (chuyên ngành)

7510301

x

x

10

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7510303

x

x

11

Khoa học máy tính

7480101

x

x

12

Công nghệ thông tin

7480201

x

x

13

Kế toán

7340301

x

 

 

14

Quản trị kinh doanh

7340101

x

 

15

Logistics (chuyên ngành)

7340101

x

 

5. Phương thức tuyển sinh

Tất cả các ngành đào tạo áp dụng 3 phương thức xét tuyển sau:

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD-ĐT).

Phiếu đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT.

Phiếu đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT lớp 12

Phiếu đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT lớp 11, lớp 12

- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) học sinh THPT của Đại học quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

Phiếu đăng kýxét tuyển dựa vào kết quả đánh giá năng lực học sinh THPT do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức

5.1. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

a) Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến): 40% chỉ tiêu đại học hệ chính quy.

b) Điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh

- Tính đến thời điểm nhập học, thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

c) Tiêu chí xét tuyển

- Dựa vào Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau: ĐXT = TĐ1  +  ĐUT

Trong đó: TĐ1 là tổng điểm các bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển, ĐUT là điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: ĐXT đạt từ 15,00 điểm trở lên.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào có thể được điều chỉnh tại thời điểm xét tuyển để phù hợp với tình hình tuyển sinh thực tế và đảm bảo chất lượng tuyển sinh của Nhà trường.

d) Nguyên tắc xét tuyển

- Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh cùng ĐXT thì lấy điểm so sánh là điểm bài thi môn Toán. Thí sinh nào có điểm so sánh lớn hơn thì được ưu tiên trúng tuyển.

- Trường hợp xét tuyển vẫn còn chỉ tiêu, Nhà trường tổ chức xét tuyển đợt tiếp theo theo quy định (Xét tuyển bổ sung).

đ) Hình thức đăng ký xét tuyển (ĐKXT)

- Đợt xét tuyển theo Kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT (Đợt 1)

+ Trong khoảng thời gian từ ngày 22/7 đến 17h00 ngày 20/8/2022 thí sinh đăng ký ngành học, thứ tự ưu tiên nguyện vọng khi xét tuyển, tổ hợp xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Thí sinh không bị hạn chế số lượng nguyện vọng, tuy nhiên trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.

* Thí sinh có thể đăng ký đồng thời bằng Phiếu ĐKXT hoặc đăng ký trực tuyến trên Website http://www.nute.edu.vn để Nhà trường có thêm thông tin, liên hệ, hướng dẫn thí sinh trong trường hợp cần thiết.

- Đợt xét tuyển bổ sung (dự kiến): Tiếp nhận hồ sơ ĐKXT từ ngày 21/8/2022 đến 30/9/2022

Thí sinh thực hiện một trong hai cách:

+ Đăng ký xét tuyển trực tiếp: Thí sinh đăng ĐKXT theo Phiếu ĐKXT của Trường (có mẫu đính kèm) và nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên qua đường bưu điện về Ban Tuyển sinh Nhà trường.

+ Đăng ký trực tuyến trên website Nhà trường: Thí sinh truy cập vào website http://www.nute.edu.vn, mục “Đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến năm 2022” để thực hiện đăng ký xét tuyển.

*Đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh không phải ĐKXT trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

5.2. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT

a) Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến): 40% chỉ tiêu đại học hệ chính quy.

b) Điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh

- Tính đến thời điểm nhập học, thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

c) Tiêu chí xét tuyển

- Dựa vào Điểm xét tuyển được xác định như sau: ĐXT = TĐ2 + ĐUT

Trong đó:

+ TĐ2 là tổng điểm trung bình lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc tổng điểm của trung bình cộng điểm tổng kết học kỳ I, II năm lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12 của các môn học trong tổ hợp xét tuyển.

+ ĐUT là điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: TĐ2 đạt từ 15,00 điểm trở lên.

d) Nguyên tắc xét tuyển

- Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh cùng ĐXT thì lấy điểm so sánh là điểm môn Toán. Thí sinh nào có điểm so sánh lớn hơn thì được ưu tiên trúng tuyển.

- Trường hợp xét tuyển vẫn còn chỉ tiêu, Nhà trường tổ chức xét tuyển đợt tiếp theo theo quy định (Xét tuyển bổ sung).

đ) Thời gian xét tuyển

Tổ chức xét tuyển nhiều đợt:

- Đợt xét tuyển sớm: Xét tuyển ngày 20/7/2022

- Đợt xét tuyển theo Kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT (Đợt 1): Xét tuyển ngày 15/9/2022.   

- Đợt xét tuyển bổ sung (dự kiến): Xét tuyển ngày 01/10/2022

e) Thời gian và hình thức đăng ký xét tuyển

 - Đợt xét tuyển sớm:

+ Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: Trước 17h ngày 19/7/2022

+ Hình thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh thực hiện ĐKXT theo một trong hai cách sau:

(1) Đăng ký xét tuyển trực tiếp: Thí sinh đăng ĐKXT theo Phiếu ĐKXT của Trường (có mẫu đính kèm) và nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên qua đường bưu điện về Ban Tuyển sinh Nhà trường.

(2) Đăng ký trực tuyến trên website Nhà trường: Thí sinh truy cập vào website http://www.nute.edu.vn, mục “Đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến năm 2022” để thực hiện đăng ký xét tuyển.

* Bên cạnh việc đăng ký trực tiếp hoặc trực tuyến nêu trên, thí sinh tiếp tục đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia trong khoảng thời gian từ ngày 22/7 đến 17h00 ngày 20/8/2022; lựa chọn nguyện vọng cao nhất (NV1) đối với ngành học thí sinh đã ĐKXT.

- Đợt xét tuyển theo Kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT (Đợt 1):

+ Trong khoảng thời gian từ ngày 22/7 đến 17h00 ngày 20/8/2022 thí sinh đăng ký ngành học, thứ tự ưu tiên nguyện vọng khi xét tuyển, tổ hợp xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Thí sinh không bị hạn chế số lượng nguyện vọng, tuy nhiên trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.

+ Thí sinh đăng ký đồng thời bằng Phiếu ĐKXT hoặc đăng ký trực tuyến trên Website http://www.nute.edu.vn để Nhà trường có thêm thông tin, liên hệ, hướng dẫn  thí sinh trong trường hợp cần thiết.

- Đợt xét tuyển bổ sung:

+ Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: Từ 21/8/2022 đến 30/9/2022.

+ Hình thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh thực hiện ĐKXT theo một trong hai cách sau:

(1) Đăng ký xét tuyển trực tiếp: Thí sinh đăng ĐKXT theo Phiếu ĐKXT của Trường (có mẫu đính kèm) và nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên qua đường bưu điện về Ban Tuyển sinh Nhà trường.

(2) Đăng ký trực tuyến trên website Nhà trường: Thí sinh truy cập vào website http://www.nute.edu.vn, mục “Đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến năm 2022” để thực hiện đăng ký xét tuyển.

* Đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh không phải ĐKXT trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

5.3. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả đánh giá năng lực học sinh THPT của Đại học Quốc gia Hà Nội

a) Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến): 20% chỉ tiêu đại học hệ chính quy.

b) Điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh

- Tính đến thời điểm nhập học, thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

c) Tiêu chí xét tuyển

- Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. 

Điểm xét tuyển (ĐXT) dựa vào kết quả Kỳ thi ĐGNL của ĐHQGHN như sau:

                                    ĐXT = ĐĐGNL + (ĐUT x 5)

Trong đó: ĐĐGNL là điểm bài thi ĐGNL; ĐUT là điểm ưu tiên theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (dự kiến): Điểm xét tuyển (ĐXT) đạt từ 75,00 điểm trở lên

d) Nguyên tắc xét tuyển

- Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh cùng ĐXT thì lấy điểm so sánh là điểm phần thi Tư duy định lượng. Thí sinh nào có điểm so sánh lớn hơn thì được ưu tiên trúng tuyển.

- Trường hợp xét tuyển vẫn còn chỉ tiêu, Nhà trường tổ chức xét tuyển bổ sung theo quy định.

đ) Thời gian xét tuyển

Tổ chức xét tuyển nhiều đợt (dự kiến):

- Đợt xét tuyển sớm: Xét tuyển vào ngày 20/7/2022

- Đợt xét tuyển theo Kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT (Đợt 1): Xét tuyển vào ngày 15/9/2022.

- Đợt xét tuyển bổ sung(dự kiến): Ngày 01/10/2022.

g) Thời gian và hình thức đăng ký xét tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT:

+ Đăng ký xét tuyển sớm: Trước 17h ngày 19/7/2022

+ Đăng ký xét tuyển theo Đợt 1 theo kế hoạch chung của Bộ GD-ĐT: Từ 22/7/2022 đến 17h ngày 20/8/2022.

+ Đăng ký xét tuyển bổ sung (Dự kiến): Từ 21/8/2022 đến 30/9/2022.

Thí sinh ĐKXT theo Phiếu ĐKXT của Trường (có mẫu đính kèm) và nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên qua đường bưu điện về Ban Tuyển sinh Nhà trường.

Sau khi nộp phiếu ĐKXT, thí sinh tiếp tục đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia trong khoảng thời gian từ ngày 22/7 đến 17h00 ngày 20/8/2022; lựa chọn nguyện vọng cao nhất (NV1) đối với ngành học thí sinh đã ĐKXT.

* Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT sau ngày 20/8/2022 không phải đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

* Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ ĐKXT và giải đáp các thông tin tuyển sinh:

Ban tuyển sinh - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định

Điện thoại: 0228.3630858                           Email: bants.skn@moet.edu.vn     

Quý phụ huynh và thí sinh có thể xem thông tin chi tiết về tuyển sinh của Nhà trường bằng cách quét mã QR code hoặc truy cập trực tiếp một trong những trang sau:

Website

http://www.nute.edu.vn

Fanpage Facebook

fb.com/ts.nute

 Zalo Official

https://zalo.me/dhspktnd

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS. Đặng Quyết Thắng