TT

Lớp/Khóa

Người đại diện

Cơ quan công tác

Điện thoại

1

K1- K11

Nguyễn Hùng Khôi

Khoa Điện - Điện tử

Trường ĐHSPKT Nam Định

0915254747

2

Điện K12-K14

Nguyễn Đức Hỗ

Viện khoa học dạy nghề VN

0912283820

3

Điện K15

Nguyễn Văn Vũ

P. Hiệu trưởng, Trường CĐN Cơ điện (Phú Thọ)

0912369268

4

Điện K16

Trần Thanh Minh

Phó GĐ Sở Công thương Nam Định

0912039263

5

Điện K17

Ngô Xuân Hương

CTCĐ, Trưởng phòng tổ chức điện lực Điện Biên

0963693639

6

Điện K18

Trần Văn Độ

Phó GĐ, Trung tâm giáo dục thường xuyên Nam Định

0912716603

7

Điện K19

Trần Thị Tuyết

Hiệu trưởng, Trường CĐN Cơ điện thủy lợi (Hưng Yên)

0983025263

8

Điện K20

Nguyễn Trần Tuyến

Hà Nội

0933156999

9

Điện K21A

Vũ Quang Trung

Phó phòng quản lý nhân sự - Genco  điện lực 

0913040416

10

Điện K21B

Trần Văn Huấn

Điện lực Hải Hậu

0963287070

11

Điện K21C

Nguyễn Hữu Quang 

Nam Định

0904162814

12

Điện K22

Trần Sỹ Đồng

Thái Bình (Giáo viên)

0985832654

13

Điện K23A

Nguyễn Lương Kiên

 Phòng CTHSSV

Trường ĐHSPKT Nam Định

0947022117

14

Điện K23B

Nguyễn Thúy Anh

Phòng Đào Tạo

Trường ĐHSPKT Nam Định

0914274486

15

Điện K24

Đoàn Văn Hiện

Phòng HCQT

Trường ĐHSPKT Nam Định

0945461669

16

Điện K25

Nguyễn Thị Lê

 Khoa Điện - Điện tử

Trường ĐHSPKT Nam Định

0916657588

17

Điện 26 A

Trần Văn Ảnh

Hà Nội

0915429388

18

Điện 26 B

Trần Văn Đạt

Công ty Hợp Thành Thái Bình

0936863269

19

Điện tử 26

Trần Văn Biên

Khoa Điện - Điện tử

Trường ĐHSPKT Nam Định

0946644899

20

Điện 27A

Phan Thành Dũng

Nam Định

0915427310

21

Điện 27B

Nguyễn Thế Minh

CĐN Đà Nẵng

0982580615

22

Điện tử 27

Trần Thị Hiền

 Khoa Điện - Điện tử

Trường ĐHSPKT Nam Định

0916179480

23

Điện K28

Nguyễn Thị Duyên

 Khoa Điện - Điện tử

Trường ĐHSPKT Nam Định

0915652003

24

Điện tử 28

Lê Anh Tuấn

 Khoa Điện - Điện tử

Trường ĐHSPKT Nam Định

0982512366

25

Điện K29

Nguyễn Thế Vinh

X8 -BQP Hà Nội

0989654979

26

Điện tử 29

Trần Văn Hạnh

Trung tâm thực hành

Trường ĐHSPKT Nam Định

0915267862

27

Điện 30A

Nguyễn Văn Thắng

Trường TCN Cơ điện Nam Định

0948200898

28

Điện 30B

Tô Minh Trang

Vinatex

0915506236

29

Điện tử 30

Nguyễn  Văn Trung

P. Hiệu trưởng TCN Cơ điện Nam Định

0904734234

30

Điện 31

Đặng Anh Dũng

CĐN Điện Sóc Sơn

0945074076

31

Điện tử 31

Đặng Quốc Trình

CĐN Bắc Ninh

0988352410

32

Điện 32A

Hoàng Tháp Mười

Cao Đẳng công nghiệp Nam Định

01688410730

33

Điện 32B

Hoàng Anh

Vũ Thư - Thái Bình

0973653518

34

Điện 33

Nguyễn Tạo Lập

X20 BQP Nam Định

0912933820

35

Điện tử 33

Nguyễn Trường Giang

X20 BQP Nam Định

0912708583

36

Điện K34

Lê Minh Tiến

Hà Nội

0945334945

37

Điện 35A

Lê Anh

X14  BQP Ninh Bình

01684760989

38

Điện 35B

Trần Anh Quân

Nhà máy xử lý rác thải Đan Phượng

0988143682

Phản hồi về bài viết “Các khóa thuộc giáo viên dạy nghề”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ:
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804