prednisolon tabletta

prednisolon tabletta

Khoa Điện-Điện tử, tiền thân là ban Điện, được thành lập từ năm 1966 cùng sự ra đời của trường Trung học Công nghiệp Nam Hà với nhiệm vụ đào tạo cán bộ trung cấp kỹ thuật. Trải qua 50 năm xây dựng, phát triển, lớn mạnh cùng nhà trường (trở thành trường Cao Đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nam Định năm 1999 và trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định năm 2006) đến nay khoa đã có đội ngũ gầm 50 cán bộ giảng viên với 04 bộ môn trực thuộc. 100% giảng viên của khoa có trình độ sau đại học.

Tập thể Khoa Điện - Điện tử

Giảng viên Khoa Điện - Điện tử tập huấn tại Malaysia