where can i get an abortion pill from

where can i get an abortion pill in texas

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Điện - Điện tử

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Điện thoại: 0228.3. 636053 - Hòm thư: Khoadien-dientu.skn@moet.edu.vn

Thông tin liên hệ

TT Tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Khoa Điện - Điện tử   0228.3636053 khoadien-dientu.skn@moet.edu.vn
2 Hoàng Thị Phương Trưởng khoa 919283776 hoangphuong.spktnd@gmail.com
3 Trần Thị Kim Dung Trưởng bộ môn 945932208 dungtran221@gmail.com
4 Nguyễn Tiến Hưng P.Trưởng bộ môn 912280146 t.hungspkt@gmail.com
5 Phạm Xuân Bách P.Trưởng bộ môn 989256608 xuanbach_dientu@yahoo.com
6 Vũ Thị Thắng P.Trưởng bộ môn 915703287 vuthithang1978@gmail.com
7 Trần Quý Bình Giảng viên 984112245 tranquybinh125@gmail.com
8 Nguyễn Thị Kha Giảng viên 979948516 nguyenkhatbd@gmail.com
9 Bùi Thị Thu Hường Giảng viên 904791186 huong.bui1@gmail.com
10 Trần Thị Nhung Giảng viên 944759939 nhungnamdinh2005@gmail.com
11 Đào Thị Hằng Giảng viên 913820052 hangspktnd@gmail.com
12 Vũ Tiến Lập Giảng viên 917749254 tienlapspktnd@gmail.com
13 Nguyễn Hùng Khôi Giảng viên 915254747 nguyenhungkhoi@gmail.com
14 Hà Thị Thịnh Giảng viên 914914554 hathinh.nute@gmail.com
15 Phạm Thị Hoa Giảng viên 915865978 phamthihoakhuong@gmail.com
16 Lưu Quốc Cường Giảng viên 915566825 lqcuong.nute@gmail.com
17 Trần Gia Khánh Giảng viên 912717629 giakhanhtran89@gmail.com
18 Nguyễn Tiến Đức Giảng viên 912668039 ducngt@gmail.com
19 Nguyễn Thúy Hằng Giảng viên 919538120 nguyenthuyhangtn@gmail.com
20 Nghiêm Thị Hưng Giảng viên 913820052 hangspktnd@gmail.com
21 Nguyễn Thị Duyên Giảng viên 915652003 duyennguyen0510@gmail.com
22 Vũ Hải Thượng Giảng viên 914770545 vuhaithuongnute@gmail.com
23 Mai Thị Thêm Giảng viên 916767607 them.nute@gmail.com
24 Phí Văn Hùng Giảng viên 912899434 hung.pv79@gmail.com
25 Vũ Ngọc Hoàn Giảng viên 912725020 hoanvn83.spkt@gmail.com
26 Nguyễn Thị Lê Thư ký-GVK 888767666 nguyenlethuky@gmail.com
27 Trần Văn Biên Giảng viên 946644899 bien.nute@gmail.com
28 Trần Thị Hiền A Giảng viên 916044216 tranhiennute@gmail.com
29 Trần Thị Hiền B Giảng viên 989398732 hientt80@gmail.com
30 Nguyễn Thị Hòa Giảng viên 948353050 hoaktnd@gmail.com
31 Nghiêm Thị Thúy Nga Giảng viên 948932136 thuyngadhspktnd@yahoo.com
32 Phạm Văn Phi Giảng viên 983950590 hongphi75@gmail.com
33 Trần Thanh Sơn Giảng viên 912850091 tts.spktnd@gmail.com
34 Cao Văn Thế Giảng viên 914266078 caovanthe.dt10@gmail.com
35 Trần Ngọc Đức Giảng viên 946117474 tranngocducnute@gmail.com
36 Khúc Ngọc Khoa Giảng viên 971352886 ngockhoavtdt@gmail.com
37 Đoàn Ngọc Sỹ Giảng viên 919267876 ngocsynd@gmail.com
38 Hoàng Mai Hồng Giảng viên 986236199 honghm_sp@yahoo.com.vn
39 Nguyễn Thị Hoa Giảng viên 976243450 Hoanguyenthi.nute@gmail.com
40 Phan Thị Thu Hường Giảng viên 986772828 huongpttnute@gmail.com
41 Giản Quốc Anh Giảng viên 915659051 gianquocanh@gmail.com
42 Lê Anh Tuấn Giảng viên 982512366 anhtuanktnd@gmail.com
43 Vũ Ngọc Tuấn Giảng viên 989830646 tuan.vn.nd@gmail.com
44 Lã Văn Trưởng Giảng viên 915004828 latruongnute@gmail.com

 

Phản hồi về bài viết “Địa chỉ liên hệ khoa Điện - Điện tử”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ:
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804