Địa chỉ liên hệ:

Khoa Điện - Điện tử

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Điện thoại: 0350.3. 636053 - Hòm thư: Khoadien-dientu.skn@moet.edu.vn

Thông tin liên hệ

TT

Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Khoa Điện - Điện tử

 

03503636053

khoadien-dientu.skn@moet.edu.vn

2

Hoàng Thị Phương

P.Trưởng khoa

0919283776

hoangphuong.spktnd@gmail.com

3

Phạm Văn Chính

Trưởng bộ môn

0912841454

phamvanchinh105tqk@gmail.com

4

Trịnh Công Chính

Trưởng bộ môn

0913536814

minhchinh.trinh@gmail.com

5

Trần Hiếu

Trưởng bộ môn

0912138407

tranhieunute@gmail.com

6

Trần Thị Kim Dung

Trưởng bộ môn

0945932208

dungtran221@gmail.com

7

Nguyễn Tiến Hưng

P.Trưởng bộ môn

0912280146

t.hungspkt@gmail.com

8

Phạm Xuân Bách

P.Trưởng bộ môn

0989256608

xuanbach_dientu@yahoo.com

9

Vũ Thị Thắng

P.Trưởng bộ môn

0915703287

vuthithang1978@gmail.com

10

Trần Quý Bình

Giảng viên

0984112245

tranquybinh125@gmail.com

11

Nguyễn Thị Kha

Giảng viên

0979948516

nguyenkhatbd@gmail.com

12

Bùi Thị Thu Hường

Giảng viên

0904791186

huong.bui1@gmail.com

13

Trần Thị Nhung

Giảng viên

0944759939

nhungnamdinh2005@gmail.com

14

Đào Thị Hằng

Giảng viên

0913820052

hangspktnd@gmail.com

15

Vũ Tiến Lập

Giảng viên

0917749254

tienlapspktnd@gmail.com

16

Nguyễn Hùng Khôi

Giảng viên

0915254747

nguyenhungkhoi@gmail.com

17

Hà Thị Thịnh

Giảng viên

0914914554

hathinh.nute@gmail.com

18

Phạm Thị Hoa

Giảng viên

0915865978

phamthihoakhuong@gmail.com

19

Lưu Quốc Cường

Giảng viên

0915566825

lqcuong.nute@gmail.com

20

Trần Gia Khánh

Giảng viên

0912717629

giakhanhtran89@gmail.com

21

Nguyễn Tiến Đức

Giảng viên

0912668039

ducngt@gmail.com

22

Nguyễn Thúy Hằng

Giảng viên

0919538120

nguyenthuyhangtn@gmail.com

23

Nghiêm Thị Hưng

Giảng viên

0913820052

hangspktnd@gmail.com

24

Nguyễn Thị Duyên

Giảng viên

0915652003

duyennguyen0510@gmail.com

25

Vũ Hải Thượng

Giảng viên

0914770545

vuhaithuongnute@gmail.com

26

Mai Thị Thêm

Giảng viên

0916767607

them.nute@gmail.com

27

Phí Văn Hùng

Giảng viên

0912899434

hung.pv79@gmail.com

28

Vũ Ngọc Hoàn

Giảng viên

0912725020

hoanvn83.spkt@gmail.com

29

Nguyễn Thị Lê

Thư ký-GVK

0888767666

nguyenlethuky@gmail.com

30

Trần Văn Biên

Giảng viên

0946644899

bien.nute@gmail.com

31

Trần Thị Hiền A

Giảng viên

0916044216

tranhiennute@gmail.com

32

Trần Thị Hiền B

Giảng viên

0989398732

hientt80@gmail.com

33

Nguyễn Thị Hòa

Giảng viên

0948353050

hoaktnd@gmail.com

34

Nghiêm Thị Thúy Nga

Giảng viên

0948932136

thuyngadhspktnd@yahoo.com

35

Phạm Văn Phi

Giảng viên

0983950590

hongphi75@gmail.com

36

Trần Thanh Sơn

Giảng viên

0912850091

tts.spktnd@gmail.com

37

Cao Văn Thế

Giảng viên

0914266078

caovanthe.dt10@gmail.com

38

Trần Ngọc Đức

Giảng viên

0946117474

tranngocducnute@gmail.com

39

Khúc Ngọc Khoa

Giảng viên

0971352886

ngockhoavtdt@gmail.com

40

Đoàn Ngọc Sỹ

Giảng viên

0919267876

ngocsynd@gmail.com

41

Hoàng Mai Hồng

Giảng viên

0986236199

honghm_sp@yahoo.com.vn

42

Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên

0976243450

Hoanguyenthi.nute@gmail.com

43

Phan Thị Thu Hường

Giảng viên

0986772828

huongpttnute@gmail.com

44

Giản Quốc Anh

Giảng viên

0915659051

gianquocanh@gmail.com

45

Lê Anh Tuấn

Giảng viên

0982512366

anhtuanktnd@gmail.com

46

Vũ Ngọc Tuấn

Giảng viên

0989830646

tuan.vn.nd@gmail.com

47

Lã Văn Trưởng

Giảng viên

0915004828

latruongnute@gmail.com

 

Phản hồi về bài viết “Địa chỉ liên hệ khoa Điện - Điện tử”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ:
1
Tư vấn tuyển sinh 2018?