detrol

detrol truzannelousberg.nl

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: Mạch điện, máy điện, Kỹ thuật số, Điện tử cơ bản; Điện tử công suất, Kỹ thuật audio và video, Kỹ thuật truyền số liệu, Vi xử lý, Cấu trúc máy tính và giao diện; Điều khiển lập trình, Trang bị điện-điện tử, Kỹ thuật PLD và ASIC…

Kỹ năng thực hành: Thiết kế và lắp ráp các mạch điện tử; Vẽ và mô phỏng các mạch điện tử bằng phần mềm chuyên dụng; Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện tử; Lập trình điều khiển các hệ thống điện, điện tử bằng nhiều ngôn ngữ; Chế tạo mạch in; Thiết kế và chế tạo Robot;…

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

  • Giảng dạy, quản lý đào tạo trong các trường cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề, trung học cơ sở.
  • Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng các sản phẩm, thiết bị điện tử trong các đơn vị sản xuất, kinh doanh; chuyển giao công nghệ các sản phẩm điện tử công nghiệp, điện tử dân dụng...