Cùng với sự phát triển và hội nhập của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, hệ thống xưởng thực tập và phòng thí nghiệm phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy và học sinh, sinh viên Khoa Điện - Điện tử được trang bị tương đối đầy đủ và đồng bộ. Hàng năm luôn được bổ xung và trang bị mới các thiết bị hiện đại, tiên tiến theo chương trình mục tiêu ngân sách của nhà nước, ngoài ra còn được sự đầu tư từ các dự án APEFE của chính phủ Vương Quốc Bỉ,  dự án dự án KFW của Ngân hàng tái thiết Đức … Hiện tai  Khoa Điện - Điện tử có hơn 40 phòng thực hành và thí nghiệm hiện đại như phòng thực hành tự động hóa, thực hành mạng truyền thông công nghiệp, phòng thực hành điều khiển nhúng, điều khiển  khí nén, phòng thực hành sản xuất linh hoạt FMS….

STT

Tên phòng thực hành, thí nghiệm

Vị trí

Ghi chú

1

Phòng thí nghiệm cung cấp điện (rơ le)

A5 - 302

 

2

Phòng Trang bị điện 1

C - 301

 

3

Phòng Trang bị điện 2

C - 302

 

4

Phòng Trang bị điện 3

C - 303

 

5

Phòng Truyền động điện

C - 304

 

6

Phòng Cung cấp điện 1

C - 305

 

7

Phòng Cung cấp điện 2

C - 306

 

8

Phòng Điện tử công suất 1

C - 401

 

9

Phòng Điện tử công suất 2

C - 402

 

10

Phòng Đo lường 1

C - 403

 

11

Phòng Đo lường 2

C - 404

 

12

Phòng Điện tử cơ bản 1

C - 405

 

13

Phòng Mạng truyền thông công nghiệp

C - 406

 

14

Phòng Điều khiển lập trình

C - 407

 

15

Phòng Tự động hóa

C - 408

 

16

Phòng Máy điện 2

C - 409

 

17

Phòng Máy điện 1

C - 410

 

18

Phòng Máy nén thủy lực 1

C - 411

 

19

Phòng Cơ điện tử

C - 412

 

20

Phòng Máy nén thủy lực 2

C - 501

 

21

Phòng Kỹ thuật xung số 1

C - 502

 

22

Phòng Kỹ thuật xung số 2

C - 503

 

23

Phòng Kỹ thuật Vi xử lí 1

C - 504

 

24

Phòng Kỹ thuật Vi xử lí 2

C - 505

 

25

Phòng Điện tử cơ bản 2

C - 506

 

26

Phòng Thiết bị điện tử 2

C - 507

 

27

Phòng Thiết bị điện tử 1

C - 508

 

28

Phòng Thiết bị điện 2

C - 509

 

29

Phòng Thiết bị điện 1

C - 510

 

30

Phòng Điện lạnh 1

C - 511

 

31

Phòng Điện lạnh 2

C - 512

 

32

Phòng Mạch in

C - 506

 

 
Phòng thực hành Điện tử cơ bản


Phòng thực hành Điện tử công suất

Phòng thực hành cơ điện tử

Phòng thí nghiệm Khí nén thủy lực

Phòng thí nghiệm Máy điện


Phòng thí nghiệm tự động hóa
Hướng phát triển:  Để phù hợp với xu yếu tất yếu của giáo dục trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới, khoa Điện - Điện tử đã đề ra các mục tiêu cụ thể để phát triển cho các năm tới, cụ thể như sau:

- Tiếp tục gửi các giảng viên đi tu nghiệp trong và ngoài nứơc để nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề

- Đổi mới phương pháp dạy học.

- Đổi mới, cập nhật chương trình theo hướng thay đổi của công nghệ

- Đẩy mạnh các công trình nghiên cứu khoa học

- Tổ chức tiếp nhận, khai thác trang thiết bị mà dự án nước ngoài mang lại