TT

Tên đề tài

Nhóm sinh viên
thực hiện

Lớp

Giáo viên
hướng dẫn

Năm học

1

Thiết kế, chế tạo mô hình gara ôtô tự động

Bùi Văn Hoan
Tạ Quang Hiền
Bùi Duy Huân
Nguyễn Quang Hữu
Khương Đức Hạnh

ĐS-ĐTĐ3
ĐS-ĐTĐ3
ĐS-ĐTĐ3
ĐK-ĐTĐ3A
ĐK-ĐTĐ3A

ThS. Nguyễn Tiến Hưng

2011-2012

2

Nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển xe dành cho người khuyết tật bằng giọng nói

Phạm Quốc Dũng
Nguyễn Văn Hoàng
Lê Duy Thực
Nguyễn Thanh Bình
Ngô Văn Phái

ĐK- ĐĐT4
ĐK-ĐĐT3B
ĐK-ĐĐT3B
ĐK- KTĐ3
ĐK- KTĐ3

ThS. Vũ Ngọc Tuấn

2011-2012

3

Chế tạo mô hình nhà rửa xe tự động

Nguyễn Tri Sơn
Phạm Sơn Tùng
Phạm Nguyễn Thiệu
Lê Hồng Duy
Lê Thanh Hải

ĐS-ĐTĐ3
ĐS-ĐTĐ3
ĐS-ĐTĐ3
ĐK-ĐTĐ3A
ĐK-ĐTĐ3A

ThS. Trần Gia Khánh

2011-2012

4

Chế tạo robot tự hành

Vũ Khánh Duy
Nguyễn Ngọc Hải
Trần Văn Huấn
Trần Công Lợi
Trần Công Toàn

ĐK-ĐTĐ3B
ĐK-ĐTĐ3B
ĐK-ĐTĐ3B
ĐK-ĐTĐ3B
ĐK-ĐĐT3B

TS. Nguyễn Đức Hỗ

2011-2012

5

Thiết kế chế tạo mô hình chiết rót và đóng nắp chai C2 tự động

Nguyễn Đức Anh
Phạm Minh Đức
Trần Quyết Thắng
Vũ Văn Khoa
Đào Minh Chiến

ĐS-ĐTĐ3
ĐS-ĐTĐ3
ĐS-ĐTĐ3
ĐK-ĐTĐ3A
ĐK-ĐTĐ3A

ThS. Trần Văn Biên

2011-2012

6

Xây dựng mô hình điều khiển máy xúc ứng dụng PLC

Trần Văn Hải
Phạm Ngọc Thuân
Phạm Thanh Tùng
Cà Văn Mai
Đỗ Trường Vương

ĐK-ĐTĐ3B
ĐK-ĐTĐ3B
ĐK-ĐTĐ3B
ĐS-ĐTĐ3
ĐK-ĐTĐ3A

ThS. Trần Văn Biên

2011-2012

7

Chế tạo mô hình ngôi nhà thông minh

Khiếu Thị Chanh
Nguyễn Văn Dũng
Nguyễn Thị Nguyệt
Nguyễn Đức Thanh
Nguyễn Văn Quyết

ĐK-ĐTĐ3B
ĐK-ĐTĐ3B
ĐK-ĐTĐ3B
ĐK-ĐTĐ3B
ĐK-ĐTĐ3B

ThS. Lã Văn Trưởng

2011-2012

8

Thiết kế hệ thống chỉ báo đèn giao thông ngã 5

Ngô Văn Tráng             
Lê Văn Linh

ĐS-ĐTĐ4
ĐS-ĐTĐ4

ThS. Nghiêm Thị Thúy Nga

2011-2012

9

Tính toán thiết kế trang bị điện mô hình điều khiển cầu trục dò đường dùng PLC

Lê Hữu Khoái
Trần Thị Loan
Nguyễn Văn Nghĩa
Phan Văn Cường
Nguyễn Văn Nguyên

ĐK-ĐTĐ3B
ĐK-ĐTĐ3B
ĐK-ĐTĐ3B
ĐK-ĐTĐ3B
ĐK-ĐTĐ3A

ThS. Hà Thị Thịnh

2011-2012

10

Xây dựng hệ thống đếm và phân loại sản phẩm trong công nghiệp

Lê Tiến Hán
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Thị Hoà
Trần Thị Hảo

ĐK-ĐTĐ3B
ĐK-ĐTĐ3B
ĐK-ĐTĐ3B
ĐK-ĐTĐ3B
ĐK-ĐTĐ3B

ThS. Nguyễn Hùng Khôi

2011-2012

15

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đóng nắp chai tự động

Trần Mạnh Nghĩa
Trần Văn Hùng

ĐLC-ĐKTĐ5
ĐLC-ĐKTĐ5

ThS. Lưu Quốc Cường

2012-2013

16

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot tự hành RB-10

Nguyễn Viết Lãm

ĐS-ĐĐT3

ThS. Vũ Ngọc Tuấn

2012-2013

17

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot tự hành RB-08

Nguyễn Văn Uyên

ĐS-ĐĐT3

ThS. Phạm Xuân Bách

2012-2013

18

Thiết kế mô hình thực hành điều khiển hệ thống động cơ điện

Bùi Văn Thiện
Nguyễn Thị Hải

ĐLC-ĐKTĐ5
ĐLC-ĐKTĐ5

ThS. Hà Thị Thịnh

2012-2013

19

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot tự hành RB-05

Đặng Đức Anh
Trần Văn Bình
Mai Văn Chung
Dương Quang Dự
Lưu Văn Dũng

ĐK-KTĐ4
ĐK-KTĐ4
ĐK-KTĐ4
ĐK-KTĐ4
ĐK-KTĐ4

TS. Nguyễn Đức Hỗ

2012-2013

20

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot tự hành RB-03

Ngô Văn Bắc

ĐLC-ĐĐT5

TS. Nguyễn Đức Hỗ

2012-2013

21

Nghiên cứu lập trình điều khiển và giám sát hệ thống lò sấy nhiệt tuần hoàn trong công nghiệp

Đặng Thị Thúy
Phạm Văn Hà

ĐLC-ĐKTĐ5
ĐLC-ĐKTĐ5

ThS. Nguyễn Tiến Đức

2012-2013

22

Nghiên cứu xây dựng mô hình điều khiển bám cho thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời

Ninh Xuân Đông

ĐLC-ĐKTĐ5

ThS. Nguyễn Tiến Hưng

2012-2013

23

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot tự hành RB-06

Đỗ  Trung Đức
Dương Tuấn Tùng

ĐS-ĐĐT 3
ĐS-ĐĐT 3

ThS. Trần Hiếu

2012-2013

24

Thiết kế hệ thống chỉ báo đèn giao thông ngã tư

Nguyễn Văn Toản
Ngô Văn Tráng
Nguyễn Thành Trung
Tạ Tuấn Mạnh
Vũ Trường Thành

ĐS-ĐTĐ4
ĐS-ĐTĐ4
ĐS-ĐTĐ4
ĐS-ĐTĐ4
ĐS-ĐTĐ4

ThS. Lã Văn Trưởng

2012-2013

25

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot tự hành RB-07

Phạm Văn Khang
Vũ Văn Thành

ĐLC-ĐĐT5
ĐLC-ĐĐT5

ThS. Nghiên Thị Thúy Nga

2012-2013

26

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot tự hành RB-09

Trần Văn Minh
Nguyễn Quốc Cường

ĐLC-KTĐ5
ĐLC-KTĐ5

ThS. Đoàn Ngọc Sỹ

2012-2013

27

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot tự hành RB-02

Trần Ngọc Tiến
Nguyễn Ngọc Tịnh
Nguyễn Văn Tới
Phạm Văn Thơ
Phạm Văn Thiện

ĐK-ĐTĐ4
ĐK-ĐTĐ4
ĐK-ĐTĐ4
ĐK-ĐTĐ4
ĐK-ĐTĐ4

ThS. Hà Thị Thịnh

2012-2013

28

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot tự hành ĐLC-KTĐ5

Nguyễn Đình Hưng
Trần Hạnh Phúc

ĐLC-KTĐ5
ĐLC-KTĐ5

ThS. Hoàng Thị Phương

2012-2013

29

Thiết kế băng tải đếm và phân loại sản phẩm theo kích thước dùng vi điều khiển

Đoàn Văn Ngọc

ĐK-ĐTĐ4

ThS. Nguyễn Hùng Khôi

2012-2013

30

Thiết kế băng tải đếm và phân loại sản phẩm theo kích thước dùng PLC

Trần Bá Tùng  
Nguyễn Văn Trọng  
Trần Quốc Trị
Vũ Trí Dũng  
Trần Đình Cường 

ĐK-ĐTĐ4
ĐK-ĐTĐ4
ĐK-ĐTĐ4
ĐS-ĐTĐ4
ĐS-ĐTĐ4

ThS. Phạm Thị Hoa

2012-2013

31

Điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ bằng bộ biến tấn Toshiba VF-S9

Nguyễn Văn Huấn

ĐLC-ĐKTĐ5

ThS. Phạm Văn Chính

2012-2013

32

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot tự hành TN-01

Hà Thanh Nguyên

ĐLN-ĐĐT1A

ThS. Phạm Văn Phi

2012-2013

33

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot tự động Freedom

Ngô Văn Tráng

ĐS-ĐTĐ 4

ThS. Phạm Văn Phi

2013-2014

34

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot bằng tay Independent

Trần Sơn Tùng
Nguyễn Đức Nam
Nguyễn Văn Phi

ĐS-ĐTĐ 4
CK-ĐTĐ 14
CK-ĐTĐ 14

ThS. Phạm Thị Hoa

2013-2014

35

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình trạm trộn bê tông kết hợp máy trát tường tự động

Nguyễn Thế Tín
Trần Hồng Phương
Nguyễn Văn Tòng
Nguyễn Văn Tưởng

ĐLC-ĐKTĐ 6

ThS.Nguyễn Tiến Đức

2013-2014

36

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot tự hành RTĐ_ĐS402

Nguyễn Quang Trung

ĐS-ĐĐT 4

ThS. Phạm Xuân Bách

2013-2014

Phan Văn Quý

CK-ĐĐT 14

Lưu Hoàng Phong

CK-ĐĐT 14

37

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot tự hành RTĐ_ĐS401

Phạm Đức Năm

ĐS-ĐĐT 4

ThS. Hoàng Thị Phương

2013-2014

Lương Thế Công

CK-ĐĐT 14

Lê Minh Đường

CK-ĐĐT 14

Phạm Văn Đồng

CK-ĐĐT 14

38

Nghiên cứu, ứng dụng PLC S7-300 và hệ thống khí nén xây dựng mô hình máy chặt sắt tự động ứng dụng trong sản xuất cọc bê tông

Triệu Văn Nghĩa

ĐLC-ĐKTĐ 6

ThS. Lã Văn Trưởng

2013-2014

Ngô Đức Cường

Phạm Tuấn Duy

Trần Trọng Sinh

Phạm Huyền Thanh

39

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển giám sát trên cơ sở xử lý ảnh

Nguyễn Đông Hưng

ĐS-KTĐ 4

ThS. Vũ Ngọc Tuấn

2013-2014

Bùi Ngọc Cương

ĐK-ĐKTĐ 8

Nguyễn Đình Tú

ĐK-ĐKTĐ 8

Vũ Hồng Công

ĐS-ĐKTĐ 8

40

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot tự hành DS4.1

Đàm Thị Luyến

ĐS-ĐĐT 4

ThS. Giản Quốc Anh

2013-2014

41

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot bằng tay DS4.2

Ngô Văn Phúc

ĐS-ĐĐT 4

ThS. Nguyễn Thị Hòa

2013-2014

42

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot bằng tay FRIENDS- 01

Nguyễn Mạnh Tuấn

ĐS-ĐĐT 5

ThS. Phạm Xuân Bách

2013-2014

Đào Đức Dũng

ĐS-ĐĐT 5

Nguyễn Trường Xuân

ĐK-ĐĐT 5

Vũ Tiến Đạt

ĐK-ĐĐT 5

Bùi Văn Hải

ĐK-ĐĐT 5

43

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot TĐ-KT4

Trần Ngọc Xuân

ĐS-ĐTĐ 4

ThS. Hà Thị Thịnh

2013-2014

Vũ Thị Thảo

ĐS-KTĐ 4

Trần Văn Vĩnh

ĐS-ĐTĐ 4

Trịnh Thị Hằng

ĐS-ĐTĐ 4

44

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot K5

Nguyễn Văn Cường

ĐK-KTĐ 5

TS. Nguyễn Đức Hỗ

2013-2014

Lâm Quang Đức

Lương Văn Hoàng

Trần Trung Hiếu

Tống Minh Hải

45

Chiếu sáng đèn đường sử dụng năng lượng mặt trời hướng sáng

Phạm Kỳ Nam

ĐK-KTĐ 5

ThS. Nguyễn Hùng Khôi

2013-2014

Vũ Bình Nguyên

Nguyễn Mạnh Linh

Nguyễn Hoàng Linh

Vũ Văn Mạnh

46

Hệ thống cung cấp điện sử dụng năng lượng mặt trời

Nguyễn Việt Tiệp

ĐS-KTĐ 5

ThS. Lưu Quốc Cường

2013-2014

Chu Việt Dũng

Vũ Mạnh Huy

Lê Thị Nga

Trần Hữu Quyết

47

Tính toán thiết kế mô hình thang máy 5 tầng sử dụng PLC S7-300

Trần Hữu Hiệu

ĐLN-ĐKTĐ 2

ThS. Phạm Văn Chính

2013-2014

Phạm Văn Bình

Lê Ngọc Bình

Lưu Thanh Hải

Tạ Văn Huy

48

Thiết kế Website Khoa Điện - Điện tử

Đặng Quốc Đại

ĐK-ĐTĐ 5

TS. Nguyễn Đức Hỗ

2013-2014

Dương Văn Chinh

Phạm Trọng Đại

Trần Quang Đạo

49

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot tự hành RF1

Vũ Văn Linh

ĐS-ĐĐT 5

ThS. Trần Hiếu

2013-2014

Trần Đức Hiếu

ĐS-ĐĐT 5

Lê Thị Mơ

ĐK-ĐĐT 5

50

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình công viên xanh và hệ thống báo cháy tự động

Nguyễn Tuấn Phúc

ĐK-KTĐ 5

ThS. Hà Thị Thịnh

2013-2014

Nguyễn Tiến Nhâm

Đào Đình Phán

Đặng Thị Quý

Vũ Xuân Quý

51

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot điều khiển bằng tay ĐĐT 5-PRO 01

Hoàng Đức Thiện

ĐK-ĐĐT 5

ThS. Hoàng Thị Phương

2013-2014

Lê Huy Dương

ĐK-ĐĐT 5

Vũ Đình Du

ĐK-ĐĐT 5

Vũ Văn Công

ĐK-ĐĐT 5

Bùi Văn Tú

ĐS-ĐĐT 5

52

Tính toán thiết kế mô hình bình trộn sơn tự động

Đỗ Hữu Trung

ĐLN-ĐKTĐ 2

ThS. Nguyễn Tiến Đức

2013-2014

Đặng Xuân Lanh

Lữ Thị Thanh Mai

Nguyễn Văn Toàn

Xin Văn Thắng

53

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot tự hành First Bot

Trần Công Huy

ĐLN-ĐĐT 2A

ThS. Vũ Ngọc Tuấn

2013-2014

Đỗ Hữu Trọng

Nguyễn Mai Hương

Mai Anh Tuấn

Trần Thanh Sơn

54

Mô hình Robot cổng chào

Nguyễn Văn Tâm

ĐK-KTĐ 5

ThS. Nguyễn Tiến Hưng

2013-2014

Nguyễn Văn Quyết

Nguyễn Văn Quyết

Đặng Minh Tiến

Đồng Ngọc Thắng

55

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot tự hành TN1

Lường Tú Dương

ĐS-ĐĐT 5

ThS. Lê Anh Tuấn

2013-2014

Nguyễn Văn Đợi

ĐK-ĐĐT 5

Đỗ Văn Vũ

ĐK-ĐĐT 5

56

Thiết kế chế tạo mô hình thực tập kỹ thuật điều khiển

Đinh Văn Luân

ĐK-ĐTĐ 5

ThS. Nguyễn Tiến Hưng

2013-2014

Phạm Văn Lâm

Ngô Tiến Khỏe

Bùi Văn Mạnh

57

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot Sammurai

Đặng Văn Quang

ĐS-ĐĐT 5

ThS. Trần Thái Sơn

2013-2014

Trần Tuấn Thành

ĐS-ĐĐT 5

Bùi Tiến Đạt

ĐS-ĐĐT 5

Nguyễn Mạnh Cường

ĐK-ĐĐT 5

Nguyễn Hữu Cảnh

ĐK-ĐĐT 5

58

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot bằng tay RBT

Nguyễn Duy Quý

ĐK-ĐĐT 5

ThS. Lê Anh Tuấn

2013-2014

Trần Đức Hoàng

Hoàng Văn Đông

59

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot bằng tay RF2

Nguyễn Văn Hiếu

ĐK-ĐĐT 5

ThS. Trần Văn Hạnh

2013-2014

Nguyễn Lê Anh

Nguyễn Thành Chung

Nguyễn Minh Hiển

60

Thiết kế mô hình băng tải tự động đếm và phân loại sản phẩm theo màu sắc.

Nguyễn Văn Tuyên

ĐLC-ĐĐT 6

ThS. Nguyễn Hùng Khôi

2013-2014

Trần Quang Tuấn

ĐLC-KTĐ 6

Lê Thị Vân

ĐLC-KTĐ 6

Đinh Đăng Khương

ĐLC-KTĐ 6

Phạm Tấn Đạt

ĐLC-ĐĐT 6

61

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình máy sấy nông sản tự động

Trần Xuân Vinh

ĐLN-ĐKTĐ 2

ThS. Lã Văn Trưởng

2013-2014

Trần Ngọc Tú

Vũ Đức Vịnh

Đàm Thị Vụ

62

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo robot chuẩn bị sân bóng (Robot ĐTCN 5 - Group)

Phạm Văn Ba

CĐN-ĐTCN 5

ThS. Phạm Văn Phi

2013-2014

Lê Văn Chưởng

Đặng Văn An

Lê Văn Đông

Nguyễn Văn Tài

63

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot bằng tay “Chiến Thắng”

Phùng Mạnh Quyền
Trần Văn Du
Nguyễn Duy Hùng
Nguyễn Văn Dự
Vũ Trọng Quỳnh 

ĐK-ĐKTĐ6
CK-KTĐ15
CK-KTĐ15
CK-KTĐ15
ĐK-ĐKTĐ6

ThS. Nguyễn Thị Duyên

2014-2015

64

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot tự động 001

Phạm Văn Dũng
Trần Quang Nghĩa
Nguyễn Thị Kiều Trang
Triệu Quang Phát
Trần Đức Nam

CK-ĐTĐ15
CK-ĐTĐ15
CK-ĐTĐ15
CK-ĐTĐ15
CK-ĐTĐ15

ThS. Nguyễn Hùng Khôi

2014-2015

65

Thiết kế , chế tạo Robot DQT-DAICHIEN

Nguyễn Văn Diện
Nguyễn Văn Tuấn
Hoàng Trung Võ

ĐS-ĐĐT7
ĐS-ĐĐT7
ĐK-ĐĐT7

ThS. Hoàng Thị Phương

2014-2015

66

Thiết kế , chế tạo Robot TTV-TAITAO

Nguyễn Văn Quang
Nguyễn Thị Thanh
Trần Đình Tùng

ĐK-ĐĐT7
ĐK-ĐĐT7
ĐK-ĐĐT7

ThS. Hoàng Thị Phương

2014-2015

67

Thiết kế và chế tạo Robot tự hành 002

Nguyễn Đức Huy
Trần Tuấn Long
Vũ Bá Trường

ĐK-ĐKTĐ7
ĐK-ĐKTĐ7
ĐK-ĐKTĐ7

ThS. Trần Thị Nhung

2014-2015

68

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot điều khiển bằng tay K.L.M.P

Trần Ngọc Linh
Trần Công Kiên
Lê Ngọc Minh
Trần Văn Phú

ĐK-ĐĐT7
ĐK-ĐĐT7
ĐK-ĐĐT7
ĐK-ĐĐT7

TS. Nguyễn Thị Diệu Linh

2014-2015

69

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot CSB8001 và CSB8002

Trần Lê Nhật Quang
Đào Văn Phúc
Nguyễn Xuân Quyết
Hoàng Văn Liêm
Nguyễn Đức Hưng

ĐS-KTĐ6
ĐS-KTĐ6
ĐS-KTĐ6
ĐK-ĐKTĐ8
ĐS-ĐKTĐ9

ThS. Hà Thị Thịnh

2014-2015

70

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot HBA1001 và HBA1002

Trần Thế Anh
Nguyễn Long Biên
Phạm Đức Huân
Nguyễn Đức Thành
Phạm Công Thức

ĐS-KTĐ6
ĐS-KTĐ6
ĐS-KTĐ6
CK-KTĐ15
CK-KTĐ15

TS. Nguyễn Đức Hỗ

2014-2015

71

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot điều khiển bằng tay sử dụng nút bấm rời -K3H94

Phạm Duy Khánh
Nguyễn Ngọc Hưng
Phạm Văn Hoàn
Đỗ Ngọc Hảo

ĐK-KTĐ7
ĐK-KTĐ7
ĐK-KTĐ7
ĐK-KTĐ7

ThS. Vũ Thị Thắng

2014-2015

72

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot điều khiển bằng tay NMC-NNH2014

Nguyễn Mạnh Cường
Nguyên Như Hùng
Nguyễn Văn Châu
Lê Văn Trường

ĐLN-ĐKTĐ7
ĐLN-ĐKTĐ7
ĐK-ĐKTĐ7
ĐK-ĐKTĐ7

ThS. Nghiêm Thị Thúy Nga

2014-2015

73

Thiết kế và chế tạo Robot điều khiển bằng tay ĐKH194

Phan Thanh Hà
Bùi Duy Đoan
Nguyễn Trung Kiên

ĐK-ĐĐT7
ĐK-ĐĐT7
ĐK-ĐĐT7

ThS. Giản Quốc Anh

2014-2015

74

Thiết kế và chế tạo Robot tự hành CHS194

Trần Quang Chung
Phạm Văn Hà
Vũ Văn Sơn

ĐK-ĐĐT7
ĐK-ĐĐT7
ĐK-ĐĐT7

ThS. Giản Quốc Anh

2014-2015

75

Thiết kế và chế tạo Robot tự hành CVQ-2014

Chu Quốc Vương
Nguyễn Văn Anh
Nguyễn Thế Anh

ĐK-ĐKTĐ7
ĐK-ĐKTĐ7
ĐK-ĐKTĐ7

ThS. Cao Văn Thế

2014-2015

76

Thiết kế và chế tạo Robot bằng tay NTA-2014

Nguyễn Tuấn Anh
Trần Văn Kiênn
Vũ Ngọc Tùng

ĐK-ĐKTĐ7
ĐK-ĐKTĐ7
ĐK-ĐKTĐ7

ThS. Cao Văn Thế

2014-2015

77

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot điều khiển bằng tay ĐK-ĐĐT7 HSTS-VN

Vũ Thế Anh
Trần Hữu Chiến
Hoàng Duy Quang
Vũ Đình Định

ĐK-ĐĐT7
ĐK-ĐĐT7
ĐK-ĐĐT7
ĐK-ĐĐT7

ThS. Nguyễn Thị Hòa

2014-2015

78

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot tự động “ Góp đá xây Hoàng Sa”

Nguyễn Công Đoàn
Trần Thanh Trình
Phạm Thành Luân
Vũ Hữu Đắc

CK-ĐTĐ15
CK-ĐTĐ15
CK-ĐTĐ15
CK-ĐTĐ15

ThS. Nghiêm Thị Thúy Nga

2014-2015

79

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot điều khiển bằng tay ADHM

Đỗ Quang Dương
Tống Văn Mạnh
Vũ Văn Tuấn Anh
Nguyễn Quốc Huy

ĐS-KTĐ7
ĐK-KTĐ7
ĐK-ĐKTĐ7
ĐK-ĐKTĐ7

ThS. Đào Thị Hằng

2014-2015

80

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot điều khiển bằng tay HUBIBA -06

Vũ Văn Hưng
Vũ Xuân Ba
Lương Viết Biên

ĐK-ĐKTĐ6
ĐK-ĐKTĐ6
ĐK-ĐKTĐ6

ThS. Đoàn Ngọc Sỹ

2014-2015

81

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robocon điều khiển bằng tay 14

Trần Ích Bảo
Đỗ Tiến Lợi
Nguyễn Văn Quý
Trương Văn Trung

ĐK-ĐKTĐ7
ĐK-ĐKTĐ7
ĐS-ĐKTĐ7
ĐS-ĐKTĐ7

ThS. Trần Thái Sơn

2014-2015

82

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robocon tự động 005

Nguyễn Ngọc Ninh
Nguyễn Văn Cường
Trần Ích Bảo
Trần Quang Huy

ĐS-ĐKTĐ7
ĐK-ĐKTĐ7
ĐK-ĐKTĐ7
ĐS-ĐKTĐ7

ThS. Trần Thái Sơn

2014-2015

83

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot điều khiển bằng tay -Rô bốt hải âu

Trần Thế Quý
Đỗ Duy Thái

ĐK-ĐKTĐ7
ĐK-ĐKTĐ7

ThS. Vũ Hải Thượng

2014-2015

84

NC, thiết kế và chế tạo Robot điều khiển bằng tay công nghệ kỹ thuật điện 7

Trịnh Văn Trang
Phạm Văn Huyễn
Hoàng Quốc Huân
Trần Nhật Minh

ĐK-KTĐ7
ĐK-KTĐ7
ĐK-KTĐ7
ĐK-KTĐ7

ThS. Nguyễn Thị Hòa

2014-2015

85

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot RRV điều khiển bằng tay

Nguyễn Văn Tình
Phạm Đình Nam
Nguyễn Thành Nam
Đỗ Anh Tuấn

ĐK-ĐKTĐ7
ĐK-ĐKTĐ7
ĐK-ĐKTĐ7
ĐK-ĐKTĐ7

ThS. Trần Ngọc Đức

2014-2015

86

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot bằng tay VN1993

Trần Văn Bìnhh
Phạm Thành Trung
Phùng Mạnh Quyền
Trịnh Văn Khoa

ĐS-ĐKTĐ6
ĐK-ĐKTĐ6
ĐK-ĐKTĐ6
ĐK-ĐKTĐ6

ThS. Trần Thị Hiền (B)

2014-2015

87

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot điều khiển bằng tay HS 15

Trần Đức Nam
Lại Văn Nam
Vũ Văn Năm
Vũ Văn Chuyên
Đỗ Văn Chinh

CK-ĐTĐ15
CK-ĐTĐ15
CK-ĐTĐ15
CK-KTĐ15
CK-KTĐ15

ThS. Lã Văn Trưởng

2014-2015

88

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot tự hành Smartship THTT01

Vũ Xuân Thảo
Vũ Mạnh Hùng
Nguyễn Văn Thịnh

ĐK-ĐĐT6
ĐK-ĐĐT6
ĐK-ĐĐT6

ThS. Vũ Ngọc Tuấn

2014-2015

89

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot điều khiển bằng tay 11

Phạm Văn Dũng
Đoàn Văn Chiến
Nguyễn Văn Dương

CK-ĐTĐ15
CK-ĐTĐ15
CK-ĐTĐ15

TS. Nguyễn Đức Hỗ

2014-2015

90

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot tự hành HDM

Ngô Thị Huế
Đoàn Tiến Đạt
Nguyễn Duy Hưng
Ngô Ngọc Minh

CK-ĐĐT15
CK-ĐĐT15
CK-ĐĐT15
CK-ĐĐT15

ThS. Khúc Ngọc Khoa

2014-2015

91

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot tự hành CK-15TĐ

Đinh Gia Minh
Đặng Trường Nhân
Nguyễn Mạnh Hùng

CK-ĐĐT15
CK-ĐĐT15
CK-ĐĐT15

ThS. Phạm Văn Phi

2014-2015

92

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot điều khiển bằng tay ĐSĐK-07BT

Vũ Đình Phong
Trần Văn Thạch
Đặng Phúc Cương
Trần Quyết Tiến

ĐS-KTĐ7
ĐK-KTĐ7
ĐK-KTĐ7
ĐK-KTĐ7

ThS. Khúc Ngọc Khoa

2014-2015

93

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot điều khiển bằng tay CK-15BT

Phạm Đức Biên
Vũ Văn Quỳnh

CK-ĐĐT15
CK-ĐĐT15

ThS. Phạm Văn Phi

2014-2015

94

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot tự hành HG6

Trần Thị Hồng
Lê Văn Trung
Phạm Văn Đạt
Nguyễn Tùng Lâm

ĐS-ĐĐT6

ThS. Phạm Văn Bách

2014-2015

95

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot điều khiển bằng tay 17

Đỗ Hữu Hoạt
Nguyễn Gia Hùng

ĐK-ĐKTĐ6

ThS. Phạm Thị Hoa

2014-2015

96

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot tự hành SMARTSHIP THTT010

Trần Minh Tiến
Hà Văn Thông
Nguyễn Tất Tú

ĐS-ĐĐT6

ThS. Trần Hiếu

2014-2015

97

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot tự hành SMARTSHIP THTT011

Phạm Văn Tài
Trần Văn Giang
Dương Đức Huy

ĐK-ĐĐT6

ThS. Trần Văn Hạnh

2014-2015

98

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot điều khiển bằng tay P4T

Nguyễn Thị Kiều Trang
Phan Thị Tuyết
Triệu Quang Phát
Lê Văn Trường
Phạm Văn Thiêm

CK-ĐTĐ15

ThS. Mai Thị Thêm

2014-2015

99

Thiết kế chế tạo mô hình lắp ráp tự động

Đinh Văn Đồng
Trần Duy Hải
Trần Hữu Dũng

ĐK-ĐKTĐ6
ĐK-ĐKTĐ6
ĐK-ĐKTĐ6

ThS. Nguyễn Hùng Khôi

2014-2015

100

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy định hình sản phẩm nhiệt

Bùi Văn Khánh
Nguyễn Quốc Hùng
Vũ Quang Lương
Nguyễn Xuân Trung
Vũ Văn Kiên

CK-ĐTĐ15
CK-ĐTĐ15
CK-ĐTĐ15
CK-ĐTĐ15
CK-ĐTĐ15

Ths. Hà Thị Thịnh

2014-2015

101

Thiết kế mô hình báo giờ tự động và hút khói cho nhà C trường ĐHSPKT NĐ

Vũ Văn Hưng
Trịnh Văn Khoa
Nguyễn Duy Khánh

ĐK-ĐKTĐ6
ĐK-ĐKTĐ6
ĐK-ĐKTĐ6

ThS. Lưu Quốc Cường

2014-2015

102

Mô hình tủ điện điều khiển máy tiện CZ6240A

Trần Văn Quang
Đoàn Văn Thuấn
Nguyễn Minh Thường
Giáp Ngọc Luân

ĐK-KTĐ6
ĐK-KTĐ6
ĐK-KTĐ6
ĐK-KTĐ6

ThS. Phạm Văn Chính

2014-2015

103

Mô hình điều khiển tốc độ đông cơ Servo AC

Vũ Văn Ba
Lương Viết Biên
Trần Trong Công
Đỗ Thị Thương Huyền

 

ThS. Phạm Văn Chính

2014-2015

104

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình mạch đếm sản phẩm trong nhà máy bia

Trần Thế Anh
Nguyễn Long Biên
Vũ Tùng
Trần Lê Nhật Quang

ĐK-KTĐ6
ĐK-KTĐ6
ĐK-KTĐ5
ĐS-KTĐ6

ThS. Trần Thị Hiền (A)

2014-2015

105

Nghiên cứu, chế tạo quạt điện không cánh

Trần Ngọc Anh
Khiếu Đình Dương
Trương Tuấn Mạnh

ĐS-KTD6
ĐS-KTD6
ĐS-KTD6

ThS. Lã Văn Trưởng

2014-2015

106

Thiết kế, chế tạo mô hình điều khiển động cơ một pha dùng tia hồng ngoại

Nguyễn Khắc Tuấn
Phạm Thành Trung

ĐK-ĐKTĐ6
ĐK-ĐKTĐ6

ThS. Trần Thị Kim Dung

2014-2015

107

Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống tưới cây trong nhà kính sử dụng năng lượng mặt trời

Lê Minh LoanTrần Quốc Việt
Nguyễn Quang Tuyên
Trần Văn Bình
Triệu Minh Phúc

ĐK-ĐKTĐ6
ĐK-ĐKTĐ6
ĐK-ĐKTĐ6
CK-KTĐ15
CK-KTĐ15

ThS. Phí Văn Hùng

2014-2015

108

Thiết kế, thử nghiệm hệ thống sạc không dây thời gian nhanh

Nguyễn Thế Mạnh
Đàm Văn Linh
Nguyễn Văn Lợi
Đỗ Hữu Hoạt
Nguyễn Gia Hùng

ĐK-ĐKTĐ6
ĐK-ĐKTĐ6
ĐK-ĐKTĐ6
ĐK-ĐKTĐ6
ĐK-ĐKTĐ6

ThS. Nguyễn Tiến Hưng

2014-2015

109

Thiết kế chế tạo mô hình tự động chuyển đổi nguồn điện (ATS)

Phạm Duy Tuấn
Phạm Văn Toàn
Nguyễn Ngọc Anh
Trần Việt Vũ
Trần Đức Vượng

ĐK-ĐKTĐ6
ĐK-ĐKTĐ6
ĐK-ĐKTĐ6
ĐK-ĐKTĐ6
ĐK-ĐKTĐ6

ThS. Nguyễn Tiến Hưng

2014-2015

110

Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống cảnh báo giao thông tự động

Nguyễn Văn Hòa
Trần Văn Hưng  
Vũ Văn Mạnh   

CK-ĐTĐ15

ThS. Mai Thị Thêm

2014-2015

111

Mô hình quẹt thẻ quản lý suất ăn của công nhân

Đỗ Văn Chinh
Nguyễn Văn Thao
Vũ Hoài Nam
Triệu Minh Phúc
Phạm Công Thức

CK-ĐTĐ15

ThS. Nguyễn Tiến Đức

2014-2015

112

Nghiên cứu chế tạo thang máy 4 tầng sử dụng PLC

Trần Quang Nghĩa
Bùi Đức Nhân
Trần Tiến Nhật
Trần Trong Tư
Vũ Thanh Tùng

CK-ĐTĐ15

ThS. Nguyễn Tiến Đức

2014-2015

113

Nghiên cứu và chế tạo robot điều khiển bằng tay VTCDH2015

Hoàng Minh Thương
Trần Văn Vinh
Nguyễn Đức Chính

ĐL–KTĐ 8
ĐL–KTĐ 8
ĐS–ĐKTĐ 8

ThS. Nghiêm Thị Thúy Nga

2015-2016

114

Thiết kế, chế tạo Auto robot

Lê Văn Thành
Nguyễn Duy Trung
Nguyễn Đức Duy
Đỗ Văn Tuấn
Nguyễn Văn Hưng

CK–ĐĐT 16

ThS. Phạm Văn Phi

2015-2016

115

Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật vi điều khiển trong điều khiển dẫn đường cho Fly–Robot

Nguyễn Văn Quang
Khương Văn Tuất
Hoàng Trung Võ
Phan Thanh Hà

ĐK–ĐĐT 7

ThS. Trần Hiếu

2015-2016

116

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot điều khiển giao thông

Trần Hữu Quân
Đinh Văn Cương
Trần Văn Đức
Nguyễn Ngọc Cường
Đinh Mạnh Hiến

CK–ĐĐT 16

ThS. Hoàng Thị Phương

2015-2016

117

Nghiên cứu, thiết kế Fish – Robot

Nguyễn Văn Diện
Nguyễn Bá Quyết
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Văn Tuấn

ĐS–ĐĐT 7
ĐS–ĐĐT 7
ĐK–ĐĐT 7
ĐS–ĐĐT 7

ThS. Phạm Xuân Bách

2015-2016

118

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ điều khiển nhà thông minh

Vũ Thế Anh
Trần Hữu Chiến
Lê Xuân Hải
Bùi Xuân Hưởng

ĐK–ĐĐT 7
ĐK–ĐĐT 7
ĐL–ĐĐT 8B
ĐL–ĐĐT 8B

ThS. Vũ Ngọc Tuấn

2015-2016

119

Thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn bê tông

Trần Ích Bảo
Vũ Văn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Văn Anh

ĐK–ĐKTĐ 7 ĐK–ĐKTĐ 7 ĐK–ĐKTĐ 7 ĐK–ĐKTĐ 7

ThS. Phạm Văn Chính

2015-2016

120

Thiết kế và chế tạo mô hình tủ điện điều khiển chuyển đổi nguồn điện tự động

Đoàn Anh Đức
Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Như Hùng
Trần Văn Hòa

ĐL–ĐKTĐ 8A
ĐL–ĐKTĐ 7
ĐL–ĐKTĐ 7
ĐL–ĐKTĐ 8A

ThS. Phạm Văn Chính

2015-2016

121

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo băng tải đếm và phân loại sản phẩm theo kích thước

Trần Thế Quý
Trần Tuấn Long
Nguyễn Duy Thái

ĐK–ĐKTĐ 7

ThS. Nguyễn Hùng Khôi

2015-2016

122

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo băng tải đếm và phân loại sản phẩm theo màu sắc

Đỗ Tiến Lợi
Nguyễn Thành Nam
Phạm Đình Nam

ĐK–ĐKTĐ 7

ThS. Nguyễn Hùng Khôi

2015-2016

123

Thiết kế, chế tạo mô hình băng tải đếm và phân loại sản phẩm theo chiều cao

Chu Quốc Vương
Đỗ Anh Tuấn 
Vũ Ngọc Tùng

ĐK–ĐKTĐ 7

ThS. Hà Thị Thịnh

2015-2016

124

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo module Led quay

Phạm Ngọc Đăng
Vũ Hải Dương
Khúc Tiến Tài 
Trần Quốc Huy 

CK–ĐĐT 16

ThS. Vũ Ngọc Tuấn

2015-2016

125

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời

Phạm Văn Huyễn
Đặng Phúc Cương
Đỗ Ngọc Hảo
Phạm Văn Hoàn
Hoàng Quốc Huân

ĐK–KTĐ 7

ThS. Lưu Quốc Cường

2015-2016

126

Thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển thông minh trong phòng triển lãm

Nguyễn Ngọc Ninh
Trần Quang Huy 

ĐS–ĐKTĐ 7

ThS. Lã Văn Trưởng

2015-2016

127

Thiết kế và chế tạo mô hình máy pha mì tôm tự động

Nguyễn Văn Cường
Nguyễn Thế Anh

ĐK–ĐKTĐ 7

ThS. Lã Văn Trưởng

2015-2016

128

Nghiên cứu, chế tạo mô hình tự động sản xuất bánh kẹo

Trần Trung Đức
Nguyễn Nam Khánh
Trần Văn Hoàng

CK–KTĐ 16

ThS. Nguyễn Tiến Đức

2015-2016

129

Nghiên cứu,thiết kế, chế tạo mô hình giám sát tình trạng làm việc của công nhân cho phân xưởng sản xuất dùng cảm biến không dây và PLC

Trần Đình Cương
Trần Quang Đạt
Bùi Mạnh Thắng
Bùi Thanh Tú

CK– ĐTĐ 16

ThS. Nguyễn Tiến Đức

2015-2016

130

Thiết kế và chế tạo bộ chuyển đổi nguồn tự động

Nguyễn Ngọc Hưng
Phạm Duy Khánh
Tống Văn Mạnh
Trần Nhật Minh
Trần Văn Thạch

ĐK–KTĐ 7

ThS. Phạm Thị Hoa

2015-2016

131

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình bình trộn sơn

Nguyễn Đức Huy
Nguyễn Quốc Huy
Trần Văn Kiên

ĐK–ĐKTĐ 7

ThS. Nguyễn Tiến Hưng

2015-2016

132

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống cảnh báo rò rỉ khí gas qua điện thoại di động

Phạm Tiến Tùng chính
Đinh Xuân Thành
Nguyễn  Thị Vân Anh
Phạm Văn Phúc
NguyễnVăn Đức

ĐK–ĐĐT 8A

ThS. Cao Văn Thế

2015-2016

 

1
Tư vấn tuyển sinh 2019?