how long does it take the abortion pill to work

how long does the first abortion pill take to work go

TT

Tên hoạt động khoa học

Họ và tên

Vị trí, vai trò

Năm

1

Tư vấn, đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cấp tỉnh, đề tài: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống các giải pháp marketing địa phương cho tỉnh Nam Định”

Ths. Bùi Hồng Đăng

Ủy viên Hội đồng

2012

2

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp tỉnh, đề tài: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống các giải pháp marketing địa phương cho tỉnh Nam Định”

Ths. Bùi Hồng Đăng

Ủy viên Hội đồng

2013

Ths. Bùi Quốc Việt

Ủy viên Hội đồng

3

Tư vấn, đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cấp tỉnh, đề tài: "Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động tỉnh Nam Định".

Ths. Bùi Hồng Đăng

Ủy viên Hội đồng

2013

4

Tư vấn, đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cấp tỉnh, đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng mô hình quản trị hướng dịch vụ cho các đơn vị dịch vụ công".

Ths. Đỗ Thuỳ Linh

Ủy viên Hội đồng

2015

5

Hội thảo thuộc đề tài NCKH cấp tỉnh, đề tài: “Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Nam Định”.

Ths. Bùi Hồng Đăng

Thành viên đánh giá chuyên đề

2016

Phản hồi về bài viết “CB-GV của Khoa Kinh tế tham gia các hoạt động khoa học ngoài trường ”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ:
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804