Quá trình phát triển:

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định được thành lập dựa trên cơ sở Quyết định 686/QĐ-LĐTBXH ngày 19/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Khi mới thành lập, Khoa Kinh tế có 02 bộ môn trực thuộc là Bộ môn Kinh tế cơ sở và Bộ môn Kế toán - Quản lý công nghiệp. Để phù hợp hơn với yêu cầu quản lý chuyên môn, lĩnh vực hoạt động và ngành - nghề đào tạo trong quá trình phát triển, Nhà trường điều chỉnh lại các bộ môn trực thuộc Khoa thành 02 bộ môn: Bộ môn Quản trị kinh doanh và Bộ môn Kế toán Tài chính. Đến nay, Khoa Kinh tế đã  từng bước khẳng định được thương hiệu và trở thành một địa chỉ tin cậy trong nghiên cứu khoa học và đào tạo một số ngành - nghề thuộc lĩnh vực Kinh tế - Quản lý; cung cấp các sản phẩm khoa học, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương.

Định hướng phát triển:

Khoa Kinh tế Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, cao đẳng, đào tạo nghề các trình độ; nghiên cứu khoa học; tư vấn, phản biện, bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ và chuyển giao công nghệ thuộc thuộc lĩnh vực Kinh tế - Quản lý (Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kế toán doanh nghiệp...) theo tiêu chí chất lượng, tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các hoạt động giáo dục - đào tạo, dạy nghề và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mở cửa hội nhập quốc tế. Phấn đấu đến năm 2020, Khoa Kinh tế sẽ trở thành địa chỉ tin cậy, có uy tín và đạt chuẩn quốc gia trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện, bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Kinh tế - Quản lý; đồng thời không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng để tiệm cận tới các tiêu chuẩn tiên tiến của khu vực và thế giới trong từng lĩnh vực hoạt động.

Định hướng các hoạt động cụ thể:

- Tiếp tục tuyển mới và cử giảng viên đi học tập nâng cao trình độ trong nước, ưu tiên cử các giảng viên đi tu nghiệp tại nước ngoài;

- Mời các chuyên gia trình độ cao thuộc lĩnh vực Kinh tế - Quản lý trong nước và quốc tế đến làm việc tại khoa để cùng tham gia các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ;

- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại; ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả vào quá trình dạy học;

- Đổi mới, cập nhật chương trình đào tạo; đa dạng hóa chương trình đào tạo; gắn đào tạo với yêu cầu thực tế của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế;

- Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Kinh tế - Quản lý;

- Tích cực tham gia các hoạt động hữu ích trong phát triển xã hội, cộng đồng.

Địa chỉ liên hệ

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 

Đường Phù Nghĩa - Phường Lộc Hạ - TP. Nam Định

Tel:                 0228. 3632 538

Email:            khoakinhte.skn@moet.edu.vn

 

Phản hồi về bài viết “Giới thiệu chung khoa Kinh tế”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: