* Đào tạo trình độ đại học và cao đẳng

- Các ngành đào tạo: Kế toán và Quản trị kinh doanh.

- Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Thời gian đào tạo: đại học (04 năm); cao đẳng (03 năm).

* Đào tạo đại học liên thông

- Ngành đào tạo: Kế toán

- Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng hoặc cao đẳng nghề.

- Thời gian đào tạo: linh hoạt trong khoảng từ 1 - 2,5 năm (tùy thuộc vào kết quả chuyển điểm của thí sinh đã học trình độ cao đẳng sang trình độ đại học).

* Đào tạo cao đẳng nghề

- Nghề đào tạo: Kế toán doanh nghiệp

- Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Thời gian đào tạo: 3 năm; đối với những thí sinh đã tốt nghiệp TCN sẽ được xét chuyển điểm các môn học đã học trong chương trình đào tạo TCN, chỉ phải học các môn học còn thiếu so với chương trình đào tạo trình độ CĐN (thời gian đào tạo trung bình khoảng 1,5 năm).

* Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

- Nội dung: Kế toán tổng hợp, Kế toán thuế, Kế toán ngân hàng, Kế toán nâng cao.

- Hình thức đào tạo, bồi dưỡng: tùy thuộc nhu cầu của người học sẽ tổ chức theo khóa đào tạo, bồi dưỡng để cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận hoặc kèm cặp để nâng cao trình độ.

- Thời gian đào tạo, bồi dưỡng: từ 1 - 3 tháng đối với một khóa đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận. Linh hoạt thời gian đối với hình thức kèm cặp nâng cao trình độ nếu người học không yêu cầu cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận.

Phản hồi về bài viết “Chương trình đào tạo - Khoa Kinh tế”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: