TT

Tên tổ chức/cá nhân tham gia

Chức vụ

Ghi chú

I

Chi bộ Khoa Kinh tế - Khoa học cơ bản

   

1

Ths. Ngô Thanh Bình - Bí thư

Bí thư

 

2

Ths. Phạm Anh Bình – Phó Bí thư

Phó bí thư

 

II

Công đoàn bộ phận

   

1

Ths. Trần Thị Khánh Linh

Chủ tịch

GV khoa Kinh tế

III

Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2017-2019

   

1

Ths. Phạm Anh Bình 

Bí thư

GV khoa Kinh tế

2

Ths. Đỗ Thu Trang

Phó Bí thư

GV khoa Kinh tế

3

Ths. Nguyễn Thị Huyền My

Ủy viên BCH

GV khoa Kinh tế

4

Ths. Trần Thị Khánh Linh

Ủy viên BCH

GV khoa Kinh tế

5

Trần Công Minh

Ủy viên BCH

Sinh viên

6

Nguyễn Hoàng Hiệp

Ủy viên BCH

Sinh viên

7

Nguyễn Ngọc Hương

Ủy viên BCH

Sinh viên

8

Lê Thị Thu Trang

Ủy viên BCH

Sinh viên

9

Bùi Hùng Cường

Ủy viên BCH

Sinh viên

IV

Ban chấp hành Liên Chi Hội sinh viên Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2015-2018

   

1

Đỗ Thu Trang

Khoa Kinh tế

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Huyền My

Khoa Kinh tế

Phó Chủ tịch

3

Lê Thị Thu Trang

ĐK-KT11

UV Ban thư ký

4

Hoàng Kim Oanh

ĐK-KT11

Ủy viên

5

Vũ Thị Mai

ĐK-QTKD11

Ủy viên

6

Nguyễn Ngọc Hương

ĐK-KT10

Ủy viên

7

Trần Công Minh

ĐK-QTKD10

Ủy viên

8

Nguyễn Thị Thơm

ĐK-KT9B

Ủy viên

9

Nguyễn Tùng Lâm

ĐK-KT9A

Ủy viên