Phản hồi về bài viết “Thông báo về việc tổ chức học cho sinh viên nhập học trước năm 2015 chưa có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: