BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019

Số: 131/TB-HĐTSĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Nam Định, ngày 04 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO
Kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học
về việc xác định điểm trúng tuyển đào tạo liên thông
trình độ đại học hình thức chính quy đợt 1 - bổ sung lần 2, năm 2019

Ngày 03/6/2019, Hội đồng Tuyển sinh đại học năm 2019 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã họp xác định điểm trúng tuyển đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức chính quy đợt 1 - bổ sung lần 2, năm 2019 (theo kết quả học tập Trung học phổ thông), cụ thể như sau:

I. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của các môn học trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký dùng để xét tuyển đạt từ 15,0 điểm trở lên.

II. DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN (đăng tải trên website: http//www.nute.edu.vn).

III. THỜI GIAN NHẬP HỌC: Từ 06/6 ÷ 08/6/2019 (chi tiết trên giấy báo nhập học).

IV. HỒ SƠ NHẬP HỌC

Thí sinh trúng tuyển đến nhập học phải nộp:

- Học bạ THPT hoặc tương đương (bản chính và bản sao).

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản chính và bản sao).

- Bằng tốt nghiệp, bảng điểm cao đẳng hoặc cao đẳng nghề hoặc trung cấp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung học chuyên nghiệp hoặc đại học (bản chính và bản sao).

- Giấy khai sinh (bản sao).

- Lý lịch sinh viên 02 bản (theo mẫu đính kèm) có dán ảnh 4x6, đóng dấu giáp lai ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi đang công tác.

- Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản chính và bản sao).

- Bản sao các giấy tờ minh chứng chế độ ưu tiên (nếu có).

- Giấy báo nhập học (bản sao).

- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự (BCHQS) cấp huyện cấp và Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do BCHQS cấp xã nơi cư trú cấp theo quy định hiện hành (đối với nam có độ tuổi từ 18 đến 25).

- 02 ảnh 3x4.

- Các khoản tiền nộp khi nhập học (có bảng kê đính kèm).

Ghi chú: Các bản sao phải có chứng thực, bản chính chỉ dùng để đối chiếu.

* Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: (0228)3630858; Fax: (0228)3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http//www.nute.edu.vn

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

(Đã ký)

 

TS. Đặng Quyết Thắng

 

 Tệp đính kèm

1 - Thông báo 131/TB-HĐTSĐH

2 - Lý lịch sinh viên

3 - Bảng kê các khoản tiền nộp khi nhập học

 

Phản hồi về bài viết “Thông báo kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học về việc xác định điểm trúng tuyển đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức chính quy đợt 1 - bổ sung lần 2, năm 2019”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: