TRA CỨU THÔNG TIN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, KINH TẾ NĂM 2019, ĐỢT 1 (LẦN 1)


Xét tuyển theo phương thức dựa vào kết quả học tập THPT
Nhập họ và tên thí sinh hoặc CMTND/CCCD: