BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2019

Số: 113/TB-HĐTSĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Nam Định, ngày 10 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học

về việc xác định điểm trúng tuyển đào tạo liên thông

trình độ đại học hình thức chính quy đợt 1, năm 2019

 

Ngày 09/5/2019, Hội đồng Tuyển sinh đại học năm 2019 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã họp xác định điểm trúng tuyển đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức chính quy đợt 1, năm 2019 (theo kết quả học tập Trung học phổ thông), cụ thể như sau:

I. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của các môn học trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký dùng để xét tuyển đạt từ 15,0 điểm trở lên.

II. DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN (đăng tải trên website: http//www.nute.edu.vn).

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC

- Thời gian nhập học: Từ 23/5 ÷ 25/5/2019.

- Địa điểm nhập học: Phòng Công tác Học sinh sinh viên, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

IV. HỒ SƠ NHẬP HỌC

Thí sinh trúng tuyển đến nhập học phải nộp:

- Học bạ THPT hoặc tương đương (bản chính và bản sao).

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản chính và bản sao).

- Bằng tốt nghiệp, bảng điểm cao đẳng hoặc cao đẳng nghề hoặc trung cấp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp chuyên nghiệp hoặc đại học (bản chính và bản sao).

- Giấy khai sinh (bản sao).

- Lý lịch sinh viên 02 bản (theo mẫu đính kèm) có dán ảnh 4x6, đóng dấu giáp lai ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi đang công tác.

- Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản chính và bản sao).

- Bản sao các giấy tờ minh chứng chế độ ưu tiên (nếu có).

- Giấy báo nhập học (bản sao).

- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự (BCHQS) cấp huyện cấp và Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do BCHQS cấp xã nơi cư trú cấp theo quy định hiện hành (đối với nam có độ tuổi từ 18 đến 25).

- 02 ảnh 4x6 và 02 ảnh 3x4.

- Các khoản tiền nộp khi nhập học (có bảng kê đính kèm).

Ghi chú: Các bản sao phải có chứng thực, bản chính chỉ dùng để đối chiếu.

V. THỜI GIAN HỌC TẬP: Từ ngày 01/6/2019.

* Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: (0228)3630858; Fax: (0228)3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http//www.nute.edu.vn

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

(Đã ký)

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. ĐẶNG QUYẾT THẮNG

 Tệp đính kèm TB 113

 

Phản hồi về bài viết “Thông báo kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học về việc xác định điểm trúng tuyển đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức chính quy đợt 1, năm 2019”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: