1. Quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông

2. Quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy

2.1. QĐ số 6047 ngày 24-10-2010

2.2. QĐ số 6061 ngày 27-12-2010

3. Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ

3.1. QĐ số 699 ngày 23-9-2011

3.2. QĐ số 1341 ngày 27-12-2013

4. Quyết định thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy của 3 khóa liên tục

4.1. QĐ số 875 ngày 9-11-2015

4.2. QĐ số 947 ngày 21-10-2016

4.3. QĐ số 1056 ngày 20-10-2017

5. Quyết định ban hành quy định về công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông

Cùng chuyên mục

Phản hồi về bài viết “Công khai các quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: