BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số: 100/TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 03 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc thi tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy và

thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thông báo về ngày thi và thời gian gia hạn nhận hồ sơ đối với thi tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy, thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018 như sau:

- Thời gian gia hạn nhận hồ sơ ĐKDT: Đến 17h00 ngày 18/5/2018.

- Ngày thi: 26, 27/5/2018.

* Tổ chức ôn tập (cho thí sinh có nhu cầu): Từ ngày 05/5/2018 đến ngày 19/5/2018.

* Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: (0228)3630858, 3637804; Fax: (0228)3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http//www.nute.edu.vn

          Trân trọng thông báo./.

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Đặng Quyết Thắng

 

 

Cùng chuyên mục


Phản hồi về bài viết “Thông báo Về việc thi tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
1
Tư vấn tuyển sinh 2019 - ĐT: 0228.3637804