Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đào tạo số 87/HĐ-ĐHSPKT ngày 24/3/2010 giữa Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định và Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng, hai bên đã phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo được 7 học kỳ/tổng số 9 học kỳ của lớp Đại học ngành Công nghệ Hàn đặt tại Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng.

Tuy nhiên, trong thời gian qua có một số nội dung đã không được thực hiện như thỏa thuận trong Hợp đồng và Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng đã chính thức ngừng hoạt động từ tháng 3 năm 2014 (theo Quyết định số 262/QĐ-VPR ngày 13 tháng 03 năm 2014 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng).

Vì vậy, trước khi triển khai kế hoạch học tập 02 học kỳ còn lại đối với sinh viên lớp ĐK Hàn K3A và K3B, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thông báo triệu tập sinh viên để trao đổi, thống nhất phương án thực hiện nhằm hoàn thành chương trình đào tạo của khóa học theo quy định.

Thời gian và địa điểm tổ chức gặp mặt như sau:

1. Thời gian: 09 h00’ ngày 01 tháng 8 năm 2014

2. Địa điểm: Khoa Tại chức - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu sinh viên không có mặt hoặc không có ý kiến trao đổi với Nhà trường thì coi như sinh viên không còn nhu cầu học tập và sẽ bị xóa tên khỏi danh sách sinh viên của trường.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Khoa Tại chức, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; điện thoại: 03503.555.228.
                                                            HIỆU TRƯỞNG
                                                                    (Đã ký)
                                                            TS.Phan Sỹ Nghĩa

Phản hồi về bài viết “Thông báo triệu tập sinh viên lớp ĐK Hàn K3A và K3B hình thức VLVH”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: