BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021
Số: 277/TB-HĐTSĐH

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Nam Định, ngày 16 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Hội đồng Tuyển sinh đại học 
về việc xác định điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 - đợt 1
theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi  tốt nghiệp THPT năm 2021

Ngày 15/9/2021, Hội đồng Tuyển sinh đại học năm 2021 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã họp xét trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, kết quả như sau:

1. Điểm trúng tuyển
Tổng điểm các bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển (A00, A01; B00; D01-:-D06) và điểm ưu tiên đạt: từ 15,00 điểm trở lên.
2. Danh sách trúng tuyển (đăng tải trên website: http://nute.edu.vn/Tracuutrungtuyen/).
3. Xác nhận nhập học
- Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021) trước 16h00 ngày 26/9/2021.
- Phương thức nộp: Trực tiếp tại Ban Tuyển sinh Nhà trường (đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Tp Nam Định) hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về Ban Tuyển sinh –Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.
4. Thời gian và hình thức nhập học
- Thời gian nhập học: Ngày 27/9/2021.
- Hình thức nhập học: Nhập học trực tuyến (online) hoặc trực tiếp (đảm bảo phòng chống dịch bệnh).
5. Hồ sơ nhập học
    Thí sinh chụp (scan) hồ sơ đảm bảo rõ nét, nộp học phí học kỳ I (tạm thu) và nộp hồ sơ nhập học trực tuyến (theo Hướng dẫn gửi kèm giấy báo nhập học), cụ thể hồ sơ nhập học trực tuyến như sau:
5.1. Học bạ THPT hoặc tương đương và Giấy chứng nhận kết quả thi.
5.2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021), Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
5.3.  Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
    5.4.  Học phí (theo Giấy báo nhập học – hình thức nộp: chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp).
* Hồ sơ, thủ tục cần thiết khác theo quy định, quy chế, Nhà trường sẽ thông báo cụ thể (qua Phần mềm nhập học và Zalo của thí sinh) ngay sau khi thí sinh hoàn thành nhập học trực tuyến.
* Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Ban Tuyển sinh - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.
Điện thoại: (0228)3630858 - 0912559176 -  0912208326 - ; Fax: (0228)3637994
Email: bants.skn@moet.edu.vn - Website: http//www.nute.edu.vn

 

Nơi nhận: 
- Thành viên HĐTSĐH năm 2021;
- Các đơn vị;
- Website Nhà trường;
- Lưu: VT, BTS.

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Đã ký)

 

HIỆU TRƯỞNG
TS. Đặng Quyết Thắng

Kèm fie đính kèm

Phản hồi về bài viết “Thông báo kết luận của Hội đồng Tuyển sinh đại học về việc xác định điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: