BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số: 275/TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày ...... tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

BỔ SUNG ĐỢT 1

1. Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT bổ sung đợt 1: Từ 06 ÷ 18/10/2020.

2. Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT

a) Theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Tổng điểm các bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển và điểm ưu tiên đạt:

- Đối với đại học sư phạm kỹ thuật: Từ 18,50 điểm trở lên.

- Đối với đại học công nghệ kỹ thuật, kinh tế: Từ 14,00 điểm trở lên.

b) Theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT

- Đối với đại học sư phạm kỹ thuật: Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,0 trở lên và tổng các điểm trung bình của các môn học lớp 12 trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký xét tuyển đạt từ 21,00 điểm trở lên.

- Đối với đại học công nghệ kỹ thuật, kinh tế: Tổng các điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký dùng để xét tuyển đạt từ 16,00 điểm trở lên.

* Ghi chú: Thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi Kỳ tốt nghiệp THPT năm 2020 (đối với thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020) trước 17h00 ngày 28/10/2020 (trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh về Phòng Đào tạo của Nhà trường).

* Địa chỉ tiếp nhận ĐKXT và giải đáp các thông tin tuyển sinh:

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định

Điện thoại: 0228.3630858, 0228.3637804; Fax: 0228.3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http://www.nute.edu.vn

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Đặng Quyết Thắng