BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số: 189 /TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Nam Định, ngày 23 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

BỔ SUNG ĐỢT 2

1. Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT bổ sung đợt 2: Từ 23/8 ÷ 12/9/2019.

2. Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT

            - Theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Tổng điểm các bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển và điểm ưu tiên đạt:

+ Từ 18,00 điểm trở lên đăng ký xét tuyển đối với đại học sư phạm kỹ thuật.

+ Từ 13,50 điểm trở lên đăng ký xét tuyển đối với đại học công nghệ kỹ thuật, kinh tế.

- Theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT

Tổng các điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký dùng để xét tuyển đạt từ 18,00 điểm trở lên (chỉ dùng cho xét tuyển vào đại học công nghệ kỹ thuật, kinh tế).

* Ghi chú: Thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 (đối với thí sinh tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019) trước 17h00 ngày 12/9/2019 (trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh về Phòng Đào tạo của Nhà trường).

* Địa chỉ tiếp nhận ĐKXT và giải đáp các thông tin tuyển sinh:

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định

Điện thoại: 0228.3630858, 3637804; Fax: 0228.3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http://www.nute.edu.vn

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS.Đặng Quyết Thắng

 

 

 

Xem thông báo chi tiết tại tệp đính kèm  

 

Phản hồi về bài viết “THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 BỔ SUNG ĐỢT 2”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung: