Khoa Giáo dục đại cương quản lý 01 phòng thí nghiệm Vật lý, 01 phòng thí nghiệm hóa học với nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ giảng viên, sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học.

 

Phản hồi về bài viết “Cơ sở vật chất khoa Giáo dục đại cương”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: