ThS. Nguyễn Đình Thi
Phó trưởng khoa
Chủ tịch
Email: 
Điện thoại: 

ThS Phạm Thị Chi
Trưởng bộ môn Khoa học tự nhiên
Phó chủ tịch
Email: 
Điện thoại: 
 

ThS Phạm Thanh Bình
Phó trưởng bộ môn Anh văn
Thư ký
Email: 
Điện thoại: 
 

TS Phạm Thị Hường
Giảng viên
Ủy viên
Email: 
Điện thoại: 

ThS Trịnh Thế Anh
Phó trưởng bộ môn Khoa học tự nhiên
Ủy viên
Email: 
Điện thoại: 

ThS Trần Văn Đồng
Phó trưởng bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng
Ủy viên
Email: 
Điện thoại: 

ThS Ngô Thanh Bình
Giảng viên
Ủy viên
Email: 
Điện thoại: 

Phản hồi về bài viết “Hội đồng khoa học khoa Giáo dục đại cương”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: