ThS. Phạm Thanh Bình
Phó trưởng bộ môn
Email: binh24121982@gmail.com
Điện thoại: 

ThS Nguyễn Thị Thu
Giảng viên
Email: thuspktnd@gmail.com
Điện thoại: 
 

ThS Trần Thị Vân
Giảng viên
Email: birdy05112009@gmail.com
Điện thoại: 
 
   
ThS Trần Hồng Vân
Giảng viên
Email: tranhongvan18@gmail.com
Điện thoại: 
   
ThS Trần Thị Thu Hương
Giảng viên
Email: huongtranthu86@gmail.com
Điện thoại: 
   
ThS Ngô Thị Thơm
Giảng viên
Email: ngothithomspktnd@gmail.com
Điện thoại: 
   
CN Mai Thị Thanh Nga
Giảng viên
Email: nga.maichi@gmail.com
Điện thoại: