ThS. Trần Văn Đồng
Phó trưởng bộ môn
Email: dongspktnd@gmail.com
Điện thoại: 

ThS Đoàn Thị Thanh Vân
Giảng viên
Email: 
Điện thoại: 
 

ThS Lưu Văn Vương
Giảng viên
Email: vuongbb34@gmail.com
Điện thoại: 
 

ThS Đinh Công Quý
Giảng viên
Email: quyspktnd@gmail.com
Điện thoại: 

CN Ngô Ngọc Hoàng
Giảng viên
Email: hoangdhspkt@gmail.com
Điện thoại: