ThS. Phạm Thị Chi
Trưởng bộ môn
Giảng viên chính
Email: chidhspktnd@gmail.com
Điện thoại: 

ThS Trịnh Thế Anh
Phó trưởng bộ môn
Giảng viên
Email: theanh0509@gmail.com
Điện thoại: 
 

ThS Nguyễn Đình Thi

Phó trưởng khoa
Giảng viên
Email: thispkt@gmail.com
Điện thoại: 


TS. Ngô Thanh Bình

Phó trưởng bộ môn
Giảng viên
Email: ntbinhspktnd@gmail.com
Điện thoại: 


ThS Nguyễn Đỗ Kiều Loan

Giảng viên
Email: kieuloan.nute.edu@gmail.com
Điện thoại: 


ThS Trần Quang Thịnh

Giảng viên
Email: thinhspktnd@gmail.com
Điện thoại: 


TS Phạm Thị Hường

Giảng viên
Email: phamhuongdhspktnd@gmail.com
Điện thoại: 


ThS Trần Thị Trang

Giảng viên
Email: trantrang1587@gmail.com
Điện thoại: 


   

Phản hồi về bài viết “Bộ môn Khoa học Tự nhiên”

Gửi phản hồi

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: