BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Số: 192 /TB-ĐHSPKTNĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nam Định, ngày 27 tháng 07 năm 2020

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

(Điều chỉnh ngày 23/7/2020)

 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (mã: SKN) là trường Đại học công lập Trung ương, trụ sở đóng tại thành phố Nam Định, có lịch sử 54 năm xây dựng và phát triển, đào tạo trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, ngoại ngữ và sư phạm kỹ thuật, địa bàn tuyển sinh trên cả nước. Đào tạo giáo viên trình độ đại học giảng dạy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đào tạo cử nhân làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước. Sinh viên có cơ hội đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc. Năm 2020, Nhà trường tuyển sinh liên thông trình độ đại học hệ chính quy như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 160 chỉ tiêu.

2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh có một trong các văn bằng tốt nghiệp: trung cấp, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp (gọi chung là trung cấp), cao đẳng, cao đẳng nghề (gọi chung là cao đẳng), đại học. Thí sinh tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng phải có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương.

* Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học do các cơ sở đào tạo ngoài nước cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Ngành đào tạo, tổ hợp xét tuyển

TT Tên ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp xét tuyển
1 Công nghệ thông tin 7480201

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Hóa học, Sinh học(1);

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.
2 Khoa học máy tính 7480101
3 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201
4 Công nghệ chế tạo máy 7510202
5 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7510205
6

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

(Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử;

Công nghệ kỹ thuật điện; Hệ thống điện)

7510301
7 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303
8 Kế toán 7340301
9 Quản trị kinh doanh 7340101

* Ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển có thể là: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức hoặc Tiếng Nhật.

4. Phương thức tuyển sinh

 Thí sinh lựa chọn một trong hai phương thức:

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; chỉ tiêu: 10% chỉ tiêu liên thông trình độ đại học.                                                                               

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT; chỉ tiêu: 90% chỉ tiêu liên thông trình độ đại học.       

5. Tiêu chí xét tuyển

- Dựa vào Điểm xét tuyển được xác định như sau: ĐXT = TĐ  +  ĐUT

Trong đó: TĐ là tổng điểm các bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển (xét tuyển theo phương thức 1) hoặc là tổng các điểm trung bình cả năm lớp 12 (hoặc năm học cuối trong chương trình giáo dục phổ thông theo quy định) của các môn học trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký dùng để xét tuyển (xét tuyển theo phương thức 2), ĐUT là điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

+ Đối với xét tuyển theo phương thức 1: ĐXT đạt từ 15,00 điểm trở lên.

+ Đối với xét tuyển theo phương thức 2: TĐ đạt từ 16,00 điểm trở lên(1).

* Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào có thể được điều chỉnh tại thời điểm quy định để phù hợp với tình hình tuyển sinh thực tế và đảm bảo chất lượng tuyển sinh đầu vào của Nhà trường.

6. Nguyên tắc xét tuyển

- Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh cùng ĐXT thì lấy điểm so sánh là điểm môn Toán. Thí sinh nào có điểm so sánh lớn hơn thì được ưu tiên trúng tuyển.

- Trường hợp xét tuyển vẫn còn chỉ tiêu, Nhà trường tổ chức xét tuyển đợt tiếp theo.

7. Đăng ký xét tuyển (ĐKXT)

a) Hồ sơ ĐKXT

- 01 túi hồ sơ và  01 phiếu ĐKXT (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định;

- Bản sao hợp lệ học bạ THPT hoặc kết quả học tập các môn văn hóa trong chương trình giáo dục phổ thông theo quy định;

- Bản sao hợp lệ bảng điểm, bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học;

- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

b) Thời gian nhận hồ sơ, thời gian xét tuyển

Phương thức 1: Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT và thời gian xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Phương thức 2: Tổ chức xét tuyển nhiều đợt, thời gian nhận Hồ sơ ĐKXT từ 23/7/2020.

c) Hình thức ĐKXT: Chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên Hồ sơ ĐKXT qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Nhà trường.

* Địa chỉ tiếp nhận ĐKXT và giải đáp các thông tin tuyển sinh:

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định

Điện thoại: 0228.3630858, 3637804; Fax: 0228.3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http://www.nute.edu.vn

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Đặng Quyết Thắng

 

(1) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với xét tuyển theo phương thức 2: “TĐ đạt từ 16,00 điểm trở lên” thay thế “TĐ đạt từ 18,00 điểm trở lên” trong Thông báo số 42/TB-ĐHSPKTNĐ ngày 12/2/2020 và Thông báo số 137/TB-ĐHSPKTNĐ ngày 21/5/2020.