Ngày đăng :01/09/2016 1140 lượt xem

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HCQ NĂM 2016

Số: 185/TB-HĐTSHCQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

Nam Định, ngày 01 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO

 Kết luận của Hội đồng Tuyển sinh

về việc xác định điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

 

1. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia

Đạt tổng điểm các môn thi của tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển và điểm ưu tiên:

- Từ 17,0 điểm trở lên: đối với Đại học sư phạm kỹ thuật.

- Từ 15,0 điểm trở lên: đối với Đại học công nghệ, kinh tế.

- Từ 10,0 điểm trở lên: đối với Cao đẳng.

Ghi chú: Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi trước 17h00 ngày 09/9/2016 (trực tiếp tại Phòng Đào tạo hoặc chuyển phát nhanh về địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định - đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định).

2. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL)

Đạt điểm bài thi ĐGNL:

- Từ 80 điểm trở lên: đối với Đại học sư phạm kỹ thuật.

- Từ 70 điểm trở lên: đối với Đại học công nghệ, kinh tế.

3. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT

Đạt tổng các điểm trung bình cả năm (lớp 12) của các môn trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký dùng để xét tuyển:  

- Từ 18,0 điểm trở lên: đối với Đại học công nghệ, kinh tế.

- Từ 11,0 điểm trở lên: đối với Cao đẳng.

(Có danh sách trúng tuyển đính kèm)

* Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định; địa chỉ: đường Phù Nghĩa, P. Lộc Hạ, TP. Nam Định.

Điện thoại: (0350) 3630858; Fax: (0350) 3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn, Website: http//www.nute.edu.vn

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HCQ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

(Đã ký)

 

 

HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Văn Khiêm

 

1
Tư vấn tuyển sinh 2018?