Thông báo

Kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2021

Về việc trúng tuyển liên thông trình độ đại học đợt 1, năm 2021 theo kết quả học tập trung học phổ thông

 

Chi tiết xem tại đây