Tên đề tài luận văn

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt khi gia công chi tiết thép P20 trên máy cắt dây CNC mã hiệu GOLDSUN GS-5060A

Họ và tên học viên

Nguyễn Đức Quảng

Cán bộ hướng dẫn luận văn

TS. Trần Văn Khiêm

 

Xem chi tiết

Phản hồi về bài viết “Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt khi gia công chi tiết thép P20 trên máy cắt dây CNC mã hiệu GOLDSUN GS-5060A”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
- - 11/06/2020