Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học sư phạm kỹ thuật khóa I 2006-2011