Tên đề tài luận văn

Nghiên cứu bộ thông số hợp lý để cải thiện chất lượng khi tạo hình biến dạng dẻo cho sản phẩm vỏ máy ảnh kỹ thuật số

Họ và tên học viên

Đào Đình Chung

Cán bộ hướng dẫn luận văn

PGS. TS Nguyễn Đức Toàn

Đơn vị

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

Xem chi tiết

Cùng chuyên mục