Tên đề tài luận văn

Tối ưu hóa chế độ cắt theo chỉ tiêu nhám bề mặt bằng phương pháp Taguchi khi phay thép C45 trên máy phay CNC

Họ và tên học viên

Trần Thanh Tùng

Cán bộ hướng dẫn luận văn

PGS.TS. Bùi Ngọc Tuyên

Đơn vị

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

Xem chi tiết

Cùng chuyên mục