Tên đề tài luận văn

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thiết kế ngược vào thiết kế, chế tạo các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Họ và tên học viên

Lê Hải Quân

Cán bộ hướng dẫn luận văn

TS. Trần Xuân Thảnh

Đơn vị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 

Xem chi tiết

Cùng chuyên mục